Зөвшөөрөлгүй эхэлсэн барилгын ажлыг зогсоох тухай

2012-09-19 00:00:00

Нийслэлийн Засаг дарга зөвшөөрөлгүй эхэлсэн барилгын ажлыг зогсоох тухай А/557 дугаар Захирамжийг 2012 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр гаргалаа.