Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019-06-14 08:25:27

2019 оны 06 сарын 14-ний өдөр                                         Дугаар А/591                                       Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.5, 21 дүгээр зүйлийн 21.2.2-т заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо, Богд ар хороололд баригдах хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын газрыг чөлөөлөх ажлыг эрчимжүүлэх, шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ахлагч:                       -Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал

                                   хариуцсан нэгдүгээр орлогч

 

Гишүүд:                      -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн

                                   бодлогын хэлтсийн дарга

                                  -Нийслэлийн Боловсролын газрын Санхүү, хөрөнгө

                                  оруулалтын төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

                                   -Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны

                                   Газар чөлөөлөлтийн хэлтсийн дарга

                                   -Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Хот

                                   төлөвлөлтийн хэлтсийн архитектор

                                   -Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны

                                   Газар ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн

                                   -Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын

                                   Өмчийн төлөөлөл, менежментийн хэлтсийн мэргэжилтэн

           

Нарийн бичгийн

дарга:                         Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль,

                                  эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн

 

      2.Энэ захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж, тулгамдсан асуудлыг тухай бүр танилцуулан шийдвэрлүүлэн ажиллахыг Ажлын хэсэг /Ж.Батбаясгалан/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

                                         НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                         БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                         ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                               С.АМАРСАЙХАН