“Өгөөмөр өдөр 2019” өдөрлөгт 21952 эд зүйлс цугларч 7320 орчим иргэнд хандивлалаа

2019-06-12 10:32:17

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны тавдугаар сарын 20-ны өдрийн А/143-р тушаалын дагуу дүүрэг бүр  Засаг даргын Захирамж гарган  “Өгөөмөр өдөр 2019” өдөрлөгийг ням гаригийн 11.00-17.00 цагт дүүрэг бүрт зохион байгууллаа.

Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах,  бууруулах, дахин ашиглах, дахин боловсруулах талаарх иргэдийн мэдлэг, оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор өөрт хэрэггүй зүйлээ хэрэгтэй нэгэндээ өгцгөөе уриатай хуучин эд зүйлсээ худалдах, солилцох, хандивлах, үнэгүй өгөх зорилготой өдөрлөг амжилттай зохион байгууллаа.

Нийт 21,952 эд зүйлс цугларч 7,320 орчим иргэнд хүрч ажиллаа. Нийт 341 ААНБ, 338 иргэн  өөрт хэрэггүй эд зүйлсээ ангилан ялгаж хэрэгтэй нэгэндээ хандивлан, солилцож, маш хямд үнээр зарж борлууллаа. Нийт нэг сая гаран төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн байна. Дүүрэг бүр зохион байгуулалтыг сонирхолтой хэлбэрээр зохион байгуулсан бөгөөд иргэд өгөөмөр өдрийн талаар мэдээлэл сайтай байсан ба хүлээлт их сэтгэл хангалуун байгаа нь арга хэмжээний үеэр санал сэтгэгдлээ илэрхийлсэн. Иргэдэд өөрт хэрэггүй болсон зүйлсээ хандивлаж байгаа иргэд хамгийн их аз жаргалтай байсан юм.

ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

Дүүрэг

Оролцсон ААНБ-ын тоо

Оролцсон иргэний тоо

Хувцас, гутал

цүнх, гоёл чимэглэл

Электрон бараа

Ном сэтгүүл

Тоглоом

Нийт эд зүйлс

Орлого

1

Багахангай

15

12

113

49

17

32

54

265

226,000

2

Багануур

29

2

1,141

116

131

165

96

1,649

124,000

3

Баянзүрх

58

10

4,789

73

47

639

282

5,830

118,000

4

Хан-Уул

52

143

3,698

81

51

342

91

4,263

157,750

5

Сонгинохайрхан

39

27

2,134

112

21

27

23

2,317

62,000

6

Чингэлтэй

41

33

1,967

158

37

127

124

2,413

85,500

7

Сүхбаатар

26

22

855

121

22

77

111

1,186

74,800

8

Баянгол

45

72

741

52

9

703

1,022

2,527

131,000

9

Налайх

36

17

1,221

89

26

121

45

1,502

89,000

НИЙТ

341

338

16,659

851

361

2,233

1,848

21,952

1,068,050