Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019-04-16 09:00:43

2019 оны 04 сарын 16-ны өдөр                                        Дугаар А/313                                          Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

         Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.6, 32.1.12, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.4-д заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжид 2019 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр гарсан үйлдвэрлэлийн ослын улмаас хүний амь нас эрсэдсэнтэй холбогдуулан үүссэн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, холбогдох арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ажлын хэсгийн

дарга                          -Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал

                                  хариуцсан нэгдүгээр орлогч         

 

Гишүүд:                      -Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд

                                  Захирагчийн ажлын албаны дарга

 

                                  -Барилга, хот байгуулалтын яамны Нийтийн аж ахуйн

                                  бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга

                                   /тохиролцсоноор/

 

                                 -Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Барилга

                                  байгууламжийн хяналтын хэлтсийн дарга

                                  /тохиролцсоноор/

 

                                  -Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Барилга,

                                  техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч

                                  /тохиролцсоноор/

 

                                - Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Хөдөлмөрийн

                                  хяналтын улсын ахлах байцаагч

                                  /тохиролцсоноор/

 

                                  -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн

                                  бодлогын хэлтсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч

 

                                  -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны

                                  Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга

 

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Шуурхай ажил, дотоод зохион

                                 байгуулалт хариуцсан албаны дарга

 

                                 -“Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨҮГ-ын дарга

 

                                 -Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга

 

                                 -Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга

                       

                                 -Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга

 

                                 -Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга

 

                                 -Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга

 

                                 -Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын хөдөлмөрийн

                                 хяналтын улсын ахлах байцаагч

 

Нарийн бичгийн

дарга                         Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн  хэлтсийн дарга

 

        2.Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжид гарсан үйлдвэрлэлийн ослын шалтгаан нөхцөлийг тогтоох, нас барсан ажилтнуудын ар гэрт нь тусламж, дэмжлэг үзүүлэх, “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨҮГ-ыг онцгой горимд шилжүүлэх зэрэг шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэхийг Ажлын хэсэг /Ж.Батбаясгалан/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

           

                                             НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                             БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                             ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                        С.АМАРСАЙХАН