Дүрэм батлах тухай

2019-04-15 09:00:43

2019 оны 04 сарын 15-ны өдөр                                        Дугаар А/303                                         Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүрэм батлах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 100 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийтийн Тээврийн үйлчилгээний газрын дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

      2.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан “Дүрэм батлах тухай” Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/928 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

    3.Энэ захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /М.Отгонбаяр/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

 

 

                                                   НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                   БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                                   ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                          С.АМАРСАЙХАН