Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-05-13 00:00:00
2013 оны 05 сарын 13  өдөр                                       дугаар А/470                                                Улаанбаатар хот
  
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “г”, “д”, 29.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Улаанбаатар хотын нийтийн үйлчилгээний байгууллагуудын диспетчер, жижүүр, шуурхай үйлчилгээний баг, бригадын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, аваар ослыг цаг алдалгүй арилгах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, шөнийн үйлчилгээ, цэвэрлэгээг зохицуулах, хяналт тавих, үйлчилгээний талаар нийслэлийн удирдлагуудыг мэдээллээр тогтмол хангах ерөнхий диспетчерийн чиг үүрэг бүхий “Улаанбаатар хотын Нийтийн үйлчилгээний шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв” байгуулах саналын төслийг нарийвчлан боловсруулах, анхан шатны техник эдийн засгийн үндэслэл гаргахад шаардагдах судалгааны ажлын даалгавар боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралт ёсоор баталсугай.
 
2. Ажлын хэсгийг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, нарийвчилсан судалгааны ажлын даалгаврыг  2013 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор боловсруулж танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Б.Бадрал/-т үүрэг болгосугай.
 
 
 
                         НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                                                                                                                                     
                         БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 
                         ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                     Э.БАТ-ҮҮЛ