Тендерт оролцогч, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын анхааралд

2019-01-04 11:13:09

Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө нь 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр батлагдсан.

Төлөвлөгөөг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn), Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын сайт (www.ub-procurement.mn) Нийслэлийн (www.ulaanbaatar.mn)  сайтуудад тус тус нийтлэгдсэн тул та бүхэн дээрх сайтуудаас бүрэн эхээр нь татаж авч үзэх боломжтой болно.