Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудын гэрээ дүгнэх хурал боллоо

2018-12-27 15:34:56

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн “Зам талбайн цэвэрлэгээний хуваарь батлах тухай” А/21 тоот тушаал батлагдсаны дагуу Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албатай “Зам талбайн цэвэрлэгээний гэрээ” байгуулсан нийт 12 хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудын гэрээ дүгнэх хурал 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр боллоо.

Хуралд Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер Т.Гантөмөр, УБ ЗАА-ны Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга Э.Энхцэцэг, Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн дарга Ц.Рэгзэдмаа бусад албаны мэргэжилтнүүд байлцан хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудын энэ онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланд санал, дүгнэлт гарган ажиллалаа. Мөн хурлаар ирэх оноос төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зам талбайн арчилгаа үйлчилгээг хариуцан ажилладаг байгууллагуудын дунд тендер зарлагддаг болсон талаар танилцуулсан юм гэж Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас мэдээллээ.