“НИЙСЛЭЛИЙН ИННОВАЦИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР”-ийн төсөлд санал авах олон нийтийн хэлэлцүүлэгт урьж байна

2018-10-10 15:49:21

Шинжлэх ухаан-боловсрол-үйлдвэрлэл, төр-хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаанд түшиглэн  инновацийн тогтвортой экосистемийг бүрдүүлж, гарааны бизнесийн өсөлтийг хангах,  нийслэлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, дэд бүтэц, хүрээлэн буй орчны тулгамдсан асуудлуудыг орчин үеийн дэвшилтэт  технологи, мэдлэг шингэсэн инновацийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглан шийдвэрлэх, Нийслэлийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, инновацид суурилсан хөгжлийн загвар хот болгон хөгжүүлэх үндэс суурийг бүрдүүлэх зорилгоор “Нийслэлийн инновацийн дэд хөтөлбөр”-ийн төслийг боловсруулав. Энэхүү төсөлд санал авах олон нийтийн хэлэлцүүлэгт та бүхнийг өргөнөөр оролцож саналаа өгөхийг урьж байна.

Дэд хөтөлбөрийн төсөлтэй дараах холбоосоор орж танилцана уу.

 

Холбоос: http://idia.ub.gov.mn/Uploads/9ccd14d7-73c0-4d9d-b9fb-4232174a1537.pdf

 

Зохион байгуулагдах газар:

#hubinnovationcenter “Улаанбаатар инновацийн төв”

Зохион байгуулагдах хугацаа:

2018.10.19-ний өдрийн 09:00-17:00 цагт

Дэлгэрэнгүй мэдээллийн талаар Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газрын  Инновацийн хэлтэс/70111291, 99161636, 99135239/-тэй холбогдоно уу.