А.Нарантуяаг ажилд томилох тухай

2013-02-25 00:00:00

Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг дэвсгэрийн  нэгж, түүний удирдлагын  тухай хуулийн 29 дугаар зүйлийн  29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2012 оны “Нийслэлийн Засаг  даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын албаны бүтцийг батлах тухай” 190 дүгээр тогтоол, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь заалт, Монгол Улсын Үндэсний Аюулгүй байдлын Зөвлөлийн 2011 оны 06 дугаар  сарын 08-ны өдрийн 23/20 дугаар зөвлөмж, Засгийн  газрын 2011 оны 62 дугаар тогтоолоор баталгаажуулсан журмын 4.1, 4.3.1, 4.3.21 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Аюушжавын Нарантуяаг Мал эмнэлгийн газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр 2013 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс томилсугай.

 2. Мал эмнэлгийн газрын даргын  ажил хүлээлцүүлэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. 

 

            Комиссын дарга      Т.Бат-Эрдэнэ           Нийслэлийн  Засаг   даргын   Экологи,

                                                                                     ногоон  хөгжлийн асуудал хариуцсан 

                                                                                     орлогч

            Гишүүд                      Т.Батдорж                Нийслэлийн Өмчийн харилцааны                                                                                                                     газрын орлогч дарга 

                                                Ж.Энхтөр                  Нийслэлийн  Засаг  даргын  Тамгын 

                                                                                    газрын Санхүү,  төрийн  сангийн 

                                                                                    хэлтсийн төсвийн ерөнхий

                                                                                    мэргэжилтэн

                                                М.Энхжаргал           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын

                                                                                    газрын Төрийн  захиргаа удирдлагын

                                                                                    хэлтсийн мэргэжилтэн

                                                Б.Цэнд-Аюуш           Мал    эмнэлгийн     газрын      нягтлан 

                                                                                    бодогч

3. Байгууллагын дүрмийг боловсруулж,  бүтэц, орон  тооны хязгаарыг  батлуулж, Нийслэлийн  Засаг  даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн  Эдийн засаг,  нийгмийн зорилтын  хэрэгжилтийг хангаж   ажиллахыг Мал эмнэлгийн газрын  даргын албан үүргийг  түр орлон гүйцэтгэгч  А.Нарантуяад даалгасугай.

 

 

 

            НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ  ДАРГА

            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

            ХОТЫН  ЗАХИРАГЧ                                              Э.БАТ-ҮҮЛ