Нийслэлийн боловсролын байгууллагуудын их засварын ажлыг гүйцэтгэх тухай

2012-05-17 00:00:00

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

                    Огноо: 2012-05-16

    Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын  газар нь 2012 онд Нийслэлийн боловсролын байгууллагуудын их засварын ажлыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг эрх бүхий тендерт оролцогчоос урьж байна.

    Тухайн ажлыг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр багц тус бүрийг 20,000 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 21 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

 №    Ажлын нэр
1    БГД, Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-07-2012/
2    БГД, 93-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-08-2012/
3    БГД, 78-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-09-2012/
4    БГД, 13-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-10-2012/
5    БГД, 51-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-11-2012/
6    БГД, 162-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-12-2012/
7    БГД, 93-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-13-2012/
8    БГД, 95-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-14-2012/
9    БГД, 94-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-15-2012/
10    БГД, 77-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-16-2012/
11    БГД, 89-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-17-2012/
12    БГД, 114-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-18-2012/
13    СБД, 16-р сургуулийн спорт заалны барилгын их засвар /ЗА-19-2012/
14    СХД, 76-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-20-2012/
15    СХД, 62-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-21-2012/
16    СХД, 67-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-22-2012/
17    СХД, 101-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-23-2012/
18    СХД, 118-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-24-2012/
19    СХД, 117-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-25-2012/
20    СХД, 92-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-26-2012/
21    ЧД, 17-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-27-2012/
22    ЧД, 37-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-28-2012/
23    ЧД, 50-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-29-2012/
24    ЧД, 57-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-30-2012/
25    ЧД, 72-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-31-2012/
26    ЧД, 19-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-32-2012/
27    ЧД, 83-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-33-2012/
28    ЧД, 70-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-34-2012/
29    СБД, Харааны бэрхшээлтэй тусгай сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-35-2012/
30    СБД, 4-р сургуулийн барилгын их засвар ургууль /ЗА-36-2012/
31    СБД, 31-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-37-2012/
32    СБД, 35-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-38-2012/
33    СБД, 58-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-39-2012/
34    СБД, 51-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-40-2012/
35    СБД, 160-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-41-2012/
36    СБД, 54-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-42-2012/
37    СБД, 68-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-43-2012/
38    СБД, 16-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-44-2012/
39    ХУД, 34-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-45-2012/
40    ХУД, 75-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-46-2012/
41    ХУД, 52-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-47-2012/
42    ХУД, 10-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-48-2012/
43    ХУД, 60-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-49-2012/
44    ХУД, 18-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-50-2012/
45    ХУД, 53-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-51-2012/
46    ХУД, 41-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-52-2012/
47    БЗД, 44-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-53-2012/
48    БЗД, 55-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-54-2012/
49    БЗД, 85-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-55-2012/
50    БЗД, 88-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-56-2012/
51    БЗД, 84-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-57-2012/
52    БЗД, 14-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-58-2012/
53    БЗД, 97-р сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-59-2012/
54    БЗД, 3-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-60-2012/
55    БЗД, 22-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-61-2012/
56    БЗД, 82-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-62-2012/
57    БЗД, 122-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-63-2012/
58    БЗД, 146-р цэцэрлэгийн халаалтын шугамын их засвар /ЗА-64-2012/
59    БЗД, 6-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-65-2012/
60    БНД, Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-66-2012/
61    БНД, 139-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-67-2012/
62    БЗД, 138-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-68-2012/
63    НД, Эрдмийн оргил цогцолбор сургуулийн барилгын их засвар /ЗА-69-2012/
64    НД, 23-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-70-2012/
65    НД, 123-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЗА-71-2012/

    Тендерийг 2012 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн Улаанбаатарын цагаар 15 цаг 00 минутаас өмнө Улаанбаатар-46, Сүхбаатарын талбай-11, Нийслэлийн төр захиргааны төв ордон, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  218 тоот хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2012 оны 05 дугаар сарын 30–ны өдрийн 15 цаг 30 минутаас нээнэ.

Оролцох хүсэлтэй байгууллага аж ахуйн нэгж
Нийслэлийн төрийн сан банк  200051003 тоот
Тендерийн баримт бичгийн дансанд мөнгөө төлнө үү

    Сонирхсон этгээд тендерийн бичиг баримт болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Хаяг:   Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатарын талбай-11
Нийслэлийн төр захиргааны төв ордон, 2 давхар, 218 тоот өрөө
Холбоо барих утасны дугаар:  11-32-66-87, Факс: 11-32-71-99
 


Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Сүхбаатарын талбай-11 Нийслэлийн төр захиргааны төв ордон, 2 давхар, 218 тоот өрөө Холбоо барих утасны дугаар: 11-32-66-87, Факс: 11-32-71-99