“Автозам, гүүрийн хайгуул, зураг төсөл боловсруулах”

2012-01-16 00:00:00

Огноо:2011-12-16
Улаанбаатар хотын дэдбүтцийгсайжруулахчиглэлээрзам,замынбайгууламжийншинэчлэлт,өргөтгөлийнажлуудынзурагтөсөлболовсруулахажлыгхэрэгжүүлэхээр “Автозам, гүүрийн хайгуул, зураг төсөл боловсруулах” эрх бүхий оролцогчдыг доорхи ажлуудад санал ирүүлэхийг урьж байна.  Үүнд:
Багц 1: ЧД, 12-р хороо, ДэнжийнмянгынГахайнбайрнаасцаашсуурьшлынбүсхүртэлшинээрбарихавтозамынзурагтөсөл
Багц 2: ХУД,2, 3-р хороо, "Улаанбаатар" сувиллын орчмын орон сууцны хороолол доторхи авто замын засвар, шинэчлэлтийн зураг төсөл
Багц 3: БГД, 4-р хороо, Баруун үйлдвэрийн гудамжны авто зам /Ажилчны гудамжнаас зүүн тийш "Суурь" ХХК-ийн урдуур Энгельсийн гудамж хүртэлх/-ын зураг төсөл
Багц 4: СХД, 20-р хороо, Эрчим хүчний гудамж, одоо байгаа замаас үргэлжлүүлж шинээр барих 1.7 кмавто замын зураг төсөл
Багц 5: СХД, 30, 31, 23-р хороо, БГД-ийн 21-р хороо, Ард Аюушийн өргөн чөлөөг Толгойтын авто замтай холбох авто зам, 6 гүүр болон Ард Аюушийн өргөн чөлөөний огтлолцлын зураг төсөл
Багц 6: ЧД, 17-р хороо, Чингэлтэйн эцсээс цааш шинээр барих 1.5 авто замын зураг төсөл
Багц 7: ХУД, 11-р хороо, Зайсангийн авто замаас Богд уулын арын 17 км авто замтай холбогдох авто замын зураг төсөл
Багц 8: БЗД, 20-р хороо, Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх 4.7км авто замын зураг төсөл
Багц 9: БЗД, 8-р хороо, Гачууртын авто замаас Улиастайн сургуулийн задгай, Шар хадны эцэс хүртэлх авто замын/гүүрийн хамт/ зураг төсөл
Багц 10: ЧД, 19-р хороо, СБД, 15-р хороо, Дамбадаржаагийн цагдаагийн постоос Дамбадаржаагийн эцэс хүртэлх авто замын шинэчлэлтийн зураг төсөл
Багц 11: ЧД, 9, 10, 11-р хороо, Баянбүрдийн тойргоос 32 тойрог  хүртэлх авто замын шинэчлэлтийн зураг төсөл
Багц 12: ЧД, 11-р хороо, 39 дүгээр сургуулийн баруун талын ууүзвараас  Хүчит шонхор зах-эцсийн буудал хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн зураг төсөл
Багц 13: ЧД, 13, 16-р хороо, МТ-ын ШТС-ийн уулзвараас Хайлаастын эцэс хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн /24 у/м гүүрийн хамт/зураг төсөл
Багц 14: ЧД, 17, 18-р хороо,  Чингэлтэйн гудамжны авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн / гүүрийн хамт/зураг төсөл
Багц 15: БЗД, 16, 22-р хороо, Дандарбаатарын гудамжны шинэчлэлтийн /Цайзын уулзвараас Эскадрилын хөшөө хүртэлх/зураг төсөл
Багц  16:СХД, 25-р хороо, Зүүн салааны авто замын шинэчлэлт, цааш үргэлжлэх шинээр барих 1.2 км авто замын зураг төсөл
Багц 17: ХУД, 11-р хороо, ХААИС, Зайсангийн уулзвараас Ар зайсангийн гудамж чиглэлийнавто замын шинэчлэлтийн зураг төсөл
Багц 18: СБД, 1-р хороо, Олимпийн гудамжны шинэчлэлтийн зураг төсөл
Багц 19: ЧД, 1-р хороо, Жуулчны гудамж, ХХБанкнаас Урт цагааны  уулзвар хүртэлх авто замын шинэчлэлтийн зураг төсөл
Багц 20: СБД, 2, 3-р хороо, Усны гудамжны 1.1 км авто замын шинэчлэлтийн зураг төсөл
Багц 21: СБД, 8-р хороо, Амарын гудамж /Бага тойруугийн гудамжнаас Их сургуулийн гудамж хүртэлх/ авто замын шинэчлэлтийн зураг төсөл
Багц 22: СБД, 1-р хороо,Чойдог /Улсын нийтийн номын сангийн уулзвараас 1-р эмнэлэг хүртэлх/-ийн авто замын шинэчлэлтийн зураг төсөл
Багц 23:Орон сууцны хорооллын доторхи авто замын шинэчлэлтийн зураг төсөл
Багц 24:ХУД, 1, 15-р хороо, 120 мянгатын Аюулгүйн тойргийн шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөл
Багц 25:Баруун 4 зам, Гэсэр сүм, Өргөө кино театрын арын болон Хувьсгалчид-Энэбишийн гудамжны огтлолцсон уулзваруудад хөдөлгөөн нэвтрүүлэх чадвар нэмэгдүүлэх зорилгоор нэмэлт зурвас байгуулах зураг төсөл
Багц 26:СХД, Толгойт-Орбитын уулзвараас Найрамдал зуслан хүртэлх авто замын зураг төсөл
Багц 27:ХУД, 9-р хороо, Сонсголонгийн төмөрбетон гүүрийн өргөтгөл шинэчлэлтийн зураг төсөл
Багц 28:ХУД, 11-р хороо, Зайсангийн төмөрбетон гүүрийн шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөл
Багц 29:СХД, 29-р хороо, 1-р хорооллын хос гүүр /Саппорогийн аюулгүйн тойргоос 5 шар хүртэлх авто зам дахь/-ийн шинэчлэлтийн зураг төсөл
Багц 30:СБД, 15-р хороо, Гоодойн гүүрийн шинэчлэлтийн зураг төсөл
Багц 31:СХД, Толгойт-Орбитын уулзвараас Найрамдал зуслан хүртэлх авто зам дахь гүүрийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн зураг төсөл
Багц 32:   Авто замын шинэчлэлтийн зураг төсөл /УБ, СХД, 2, 3, 26-р хороо, Буяны зам/
Багц 33:   Бага нарангийн үерийн хамгаалалтын далан дээрх  төмөрбетон гүүрийн зураг төсөл
Багц 34:   Бэлхийн 5 км авто замын шинэчлэлтийн зураг төсөл /УБ, СБД/
Багц 35:   БГД, 10-р хорооллын арын замын зураг төсөл
Багц 36:    Баянголын амны орон сууцны хорооллын авто замын зураг төсөл
Багц 37: ЧД, 12-р хороо, Хувьсгалчдын гудамжнаас Гадна тойруугийн авто зам /Хүчит шонхор руу/ хүртэлх шинээр барих авто замын зураг төсөл
Багц 38:ЧД, 1-р хороо, Жуулчны  гудамж, Гутлын 22-р дэлгүүр, Жигжиджавын гудамж орчмын зам талбайн гадаргуун ус зайлуулах шугам сүлжээний зураг төсөл
Багц 39:БГД, 3-р хороо, Төмөр замын ЗЦГ, Ган зам зочид буудал орчмын  зам талбайн гадаргуун ус зайлуулах шугам сүлжээний зураг төсөл
Багц 40:ХУД, Ажилчны гудамжны авто замын гадаргуун ус зайлуулах шугам шинээр барихзураг төсөл
Багц 41:СБД, 1, 5 дугаар хорооны хороолол доторхи зам талбайн борооны ус зайлуулах шугамын зураг төсөл
Багц 42:ХУД, 120 мянгат, 19-р хорооллын зам талбайн борооны ус зайлуулах шугамын зураг төсөл
Багц 43:БЗД, 13-р хорооллын борооны ус зайлуулах шугамын зураг төсөл
    Зөвлөхийнсаналавахбаримтбичигттодорхойлсонжурмындагуузөвлөхийгхосолмолүнэлгээнийаргаарсонгоно.
    Тендерийнбаримтбичгийнижбүрдлийгэргэнтөлөгдөхгүйнөхцөлтэйгөөр 30 000 /гучинмянган/ төгрөгөөрхудалданавчболно.
    Саналыг 2012оны01дүгээрсарын16-ныөдрийн10.00цагаасөмнөтендерийнматериалдзаасанхаягаарирүүлэхбанээлтэдоролцоххүсэлтэйтендерторолцогчийгбайлцуулантендерийнтехникийнсаналыг 2012оны01 дүгээр сарын16-ныөдрийн11.00цагтнээнэ.
    Тендерньтүүнийгнээсэнөдрөөсэхлэн30хоногийндоторхүчинтэйбайна.
    Гадаадынэтгээдтендерирүүлэхэрхгүй.
    Тендерторолцогчньхоёрбатүүнээсдээшбагцадтендерийнсаналирүүлсэнтохиолдолдтехникийнболонсанхүүгийнсаналыгбагцтусбүрээргаргажирүүлнэ.
    Сонирхсонэтгээдтендерийнбаримтбичигболонбусадмэдээллийгдоорхихаягааравчболно.
Хаяг: Чингэлтэйдүүрэг, Жигжиджавын гудамж-9,
НийслэлийннутгийнзахиргааныХангарьдордон,
7давхар, НийслэлийнАвтозамынгазар,701тоотөрөө
Холбообарихутасныдугаар:  11-33-14-98
Р.Батцолмон
 


Нийслэлийн авто замын газар