ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

2017-08-11 10:44:50

Төсөл сонгон шалгаруулалтын нэр: Барилгын материалын үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах

Төсөл сонгон шалгаруулалтын дугаар: СШ-2017/01

Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨТҮГ эрх бүхий Сонгон шалгаруулалт оролцогчдоос барилгын материалын үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулалтанд төслөө ирүүлэхийг урьж байна.

Төсөл сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгөөр иж бүрдэл бүрийг нь 150 000 /нэг зуун тавин мянган/ төгрөгөөр худалдан авч болно. Сонгон шалгаруулалтыг нээсэн өдрөөс эхлэн 14 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Сонгон шалгаруулалтын хамт төслийн үнийн дүнгийн 1%-тай тэнцэх хэмжээний төгрөгийг төсөл сонгон шалгаруулалтын баталгаа болгон ирүүлнэ.

Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 8 дугаар сарын 25-ны 12 цагаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох оролцогчдыг байлцуулан Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 8 сарын 25-ны өдрийн 13 цагт нээнэ.

Сонирхсон этгээд Сонгон шалгаруулалтын баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Дансны дугаар: Төрийн банк 312900114626

Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨТҮГ, Налайх дүүргийн 3 дугаар хороо өөрийн байр, утас, 75751001, 89219811

 

INVITATION OF PROJECT SELECTION

Project selection name: Select the factory of construction material

Project selection number: SSh-2017/01

Construction Material, Industry, and technology park of Nalaikh is inviting eligible participants to send their factory of construction material project

Participants can by each project document package (extra copy per request) for non-refundable 150.000MNT

We will receive project between 11/08/2017 and 25/08/2017

Need to send project with the amount of MNT that is equal to 1% of project value for proof.

Project need to send to below address before 25/08/2017 12.00PM

Project Selection will open on 25/08/2017 at 13.00 PM sharp and participants who wants to participate in selection process can involve.

Interested participant can receive project document and any other information from below address.

Acount number: Bank of State 312900114626

Constraction Material, Industry, and technology Park of Nalaikh. 3rd khoroo. Nalaikh district

Telephone. 75751001     Cell phone. 89219811