Ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

2017-02-10 22:15:35

2017 оны 02 сарын 10-ны өдөр                                               Дугаар А/73                                    Улаанбаатар хот

 

 

 

Ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

 

         Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2, 7 дугаар зүйлийн 7.3-т заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

         1.Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараахь бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

            Ахлагч:                      -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

            Гишүүд:                     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын орлогч;

                                             -Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын дарга;

                                             -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл, мэдээлэл,

                                             олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга;

                                             -Баянгол дүүргийн Засаг дарга;

                                             -Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга

                                             -Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга;

                                             -Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга;

                                             -Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга;

                                             -Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга;

                                             -Налайх дүүргийн Засаг дарга;

                                             -Багануур дүүргийн Засаг дарга;

                                             -Багахангай дүүргийн Засаг дарга;

                                             -Нийслэлийн Соёлын төв өргөөний захирал;

                                             -Нийслэлийн Улаанбаатар чуулгын дарга;

            Нарийн бичгийн

                    дарга                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын

                                             Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, хяналт  шинжилгээ хариуцсан ахлах офицер.

            2.Энэ захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасан ойн арга хэмжээний хүрээнд “Батлан хамгаалах багц хуулийг сурталчлах өдөрлөг”-ийг 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр Соёлын төв өргөөнд зохион байгуулахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб /Ж.Болдбаатар/-т, уг үйл ажиллагааг зохион байгуулахад  дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг Соёлын төв өргөө /Б.Байгалмаа/-нд тус тус даалгасугай.

 

 

 

                                       НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                       БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН

                                       ЗАХИРАГЧ                                    С.БАТБОЛД