Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2012-04-18 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Улаанбаатар хотод төмөр зам дээгүүр Ажилчны гудамжны гүүрэн гарц барих төслийн урьдчилсан судалгааны ажлыг дэмжих, шуурхай зохицуулалтаар ханган ажиллах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч:          Б.Мөнхбаатар                   Нийслэлийн Засаг даргын Барилга, хот байгуулалт, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч

Гишүүд:                                     Х.Ганболд                          Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яамны Зам тээврийн бодлогын газрын ахлах мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/
                                                    Ч.Эрдэнэдалай               
Төмөр замын газрын Тээврийн хяналтын албаны гүүр хоолой, хиймэл төхөөрөмжийн улсын байцаагч /зөвшилцсөнөөр/
                                                     Г.Сэрээнэндорж             
“Улаанбаатар төмөр зам” хувь нийлүүсэн нийгэмлэгийн ерөнхий инженер /зөвшилцсөнөөр/
                                                     Г.Сугарбат                         
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
                                                    Л.Алтангэрэл                     
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга
                                                    О.Одбаяр                           
Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газрын Хот байгуулалтын хэлтсийн дарга
                                                    Ж.Даваасүрэн                   
Нийслэлийн Авто замын газрын Төлөвлөлт, судалгааны хэлтсийн дарга
                                                    Д.Бат-Ундрах                     Нийслэлийн Газрын албаны Газар албадан чөлөөлөх хэлтсийн дарга
                                                    Л.Ганбат                             Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн Хот төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
                                                    Д.Очир-Эрдэнэ                 
Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн хөдөлгөөн зохион байгуулалтын ахлах инженер
                                                    Ш.Мөнхжаргал                 “Улаанбаатар Дулааны шугам сүлжээ” ХК-ний ерөнхий инженер
                                                    Т.Батцэцэг                         
“Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК-ний Зураг төслийн албаны дарга
                                                    Т.Нармандах                    
“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК-ний инженер /зөвшилцсөнөөр/
                                                    Ц.Баярмаа                        
“Усны барилга байгууламж” ХК-ний ерөнхий инженер
                                                    Л.Дунгармаа                       
Ус сувгийн удирдах газрын инженер
Нарийн бичгийн дарга:         Г.Хасбаатар                      
Нийслэлийн Авто замын газрын гадаад харилцаа, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

2. Судалгааны ажлын явцад нэгдсэн удирдлагыг хангаж биелэлтийг танилцуулж ажиллахыг Ажпын хэсэг /Б.Мөнхбаатар/-т даалгасугай.


НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР