Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2012-03-30 00:00:00

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

  1. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар судалгаа хийн нийслэлийн хөгжлийн дунд хугацааны хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах Ажлын хэсгийг хавсралтанд дурьдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
  2. Нийслэлийн хөгжпийн дунд хугацааны хөтөлбөрийн төсөлд тусгах саналаа 2012 оны 04 дүгээр сарын 10-ны дотор боловсруулж Ажлын хэсэгт ирүүлэхийг хэрэгжүүлэгч агентлаг, харъяа газрын удирдлагуудад үүрэг болгосугай.
  3. Хөтөлбөрийн төслийг салбар тус бүрээр нэгтгэн 4 дүгээр сард багтаан Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, хэлэлцүүлэхийг Ажлын хэсэг болон Нийслэлийн Засаг даргын орлогч нарт үүрэг болгосугай.
  4. Хөтөлбөрийн төсөл боловсруулахад шаардагдах зардлыг төсөл, хөтөлбөрийн зардлаас гаргахыг Тамгын газар /Ц.Болдсайхан/-т зөвшөөрсүгэй.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны
03 дугаар сарын 30-ны өдрийн
228 дугаар захирамжийн хавсралт 

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ
ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ
АЖЛЫН ХЭСЭГ

Ажлын хэсгийн
дарга:                                            
Б.Баатарзориг                           Нийслэлийн Засаг даргын нэгдүгээр орлогч

Ажлын хэсгийн
гишүүд:                                          Б.Мөнхбаатар                             Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
                                                        Д.Ганболд                                   
Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
                                                        Ц.Цогзолмаа                              Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
                                                        Ч.Бат                                            
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
                                                        Ц.Болдсайхан                            Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
                                                        Ү.Ганболд                                  
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга
                                                        О.Машбат                                   
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн дарга
                                                        Э.Ганхүү                                     
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
                                                        Д.Бямбаясайхан                       
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга
                                                        М.Отгонбаяр                               Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга
                                                        Э.Амарсанаа                            
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга
                                                        Ш.Наран                                     
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга
                                                        Д.Сайнбаяр                                Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл, мэдээллийн албаны дарга
                                                        Ж.Болдбаатар                           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дарга
                                                        Л.Алтангэрэл                              
Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга
Ажлын хэсгийн нарийн
бичгийн дарга:                            Г.Нандинжаргал                        Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга