Захирамжийн хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай

2012-03-30 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 30 дугаар зүйлийн 30.1.7 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2012 оны “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” 87 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/09 дүгээр захирамжийн хавсралтыг шинэчлэн, нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
  2. Дүүргүүдэд Иргэний цахим үнэмлэх олгох ажлыг удирдан зохион байгуулахдэд ажлын хэсгийг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.
  3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 87 дугаар тогтоол болон энэ захирамжийн дагуу хороо тус бүрт Засаг даргаар нь ахлуулсан дэд ажлын хэсгийг байгуулах арга хэмжээг 2012 оны 4 дүгээр сарын 1-ний дотор хэрэгжүүлэхийг Дүүргүүдийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны 
03 дугаар сарын 30-ны өдрийн
227 дугаар захирамжийн
нэгдүгээр хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИИ ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ
АЖЛЫГ НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн
дарга:                                     Ц.Цогзолмаа                 
Нийслэлийн Засаг даргын орлогч

Гишүүд:                                  Ү.Ганболд                       Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга
                                                 О.Машбат                        
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн дарга
                                                 Ө.Энхтөр                         Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга
                                                 Ж.Болдбаатар               Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дарга
                                                 Д.Энхбаяр                       Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга
                                                 М.Уламбаяр                   Нийслэлийн Халамжийн үйлчилгээний газрын дарга

                                                 Ч.Баянчимэг                   Нийслэлийн Статистикийн газрын дарга
                                                 Л.Бямбасүрэн                Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга
                                                 Б.Батзориг                      Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга
                                                 Л.Амгалан                       Баянгол дүүргийн Засаг дарга 
                                                 Ц.Болд                             Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга
                                                 Д.Ганболд                       Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга
                                                 Ж.Ганхуяг                        Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга 
                                                 Б.Баярмагнай                Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга
                                                 И.Батнасан                     Багахангай дүүргийн Засаг дарга
                                                 Б.Баяндэлгэр                 Налайх дүүргийн Засаг дарга
                                                 Ц.Сандаг-Очир              Багануур дүүргийн Засаг дарга

Нарийн бичгийн
дарга:                                     Г.Анхныбаяр                   Нийслэлийн Бүртгэлийн газрын дарга

 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны
03 дугаар сарын 30-ны өдрийн
227 дугаар захирамжийн
хоёрдугаар хавсралт


МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ
АЖЛЫГ ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН
БАЙГУУЛАХ ДЭД АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн
дарга                                                      Засаг дарга

Гишүүд                                                   Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны хэлтсийн дарга
                                                                 Цагдаагийн хэлтсийн дарга
                                                                 Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дарга
                                                                 Боловсролын хэлтсийн дарга

                                                                 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга
                                                                 Статистикийн хэлтсийн дарга
                                                                 Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга

                                                                 Хороодын Засагдарга нар
Нарийн бичгийн
дарга:                                                     Бүртгэл, мэдээллийн тасгийн дарга