Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

2012-03-29 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хууль, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2011 оны “Нийслэлийн 2012 оны төсөв батлах тухай” 8/69 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, орон сууцны хороолол, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажлын жагсаалтыг нэгдүгээр, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
  2. Батлагдсан төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн зохион байгуулж, гүйцэтгэл, үр дүнг нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцан ажиллахыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Ч.Батад даалгасугай.
  3. Хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/, захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар /Б.Төмөрчулуун/, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар/Ц.Баасанжав/-т тустус даалгасугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

 

 

 

 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны
03 дугаар сарын 29-ны өдрийн
219 дүгээр захирамжийн
нэгдүгээр хавсралт

 

НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГУДАМЖ ТАЛБАЙ, ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛОЛ,
ГЭР ХОРООЛЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

                                                                                                                                                               /сая төг/

 

 

Гэрэлтүүлэг хийх
ажлын жагсаалт

Гэрэлтүүлэгчийн
тоо

Төсөвт
өртөг

Нэг. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх

1.1. Баянгол дүүрэг

1

6 дугаар хороо 10 дугаар хорооллын хойгуурхи туслах замын гэрэлтүүлэг

27

48.6

2

6 дугаар хороо 10 дугаар хорооллын уулзвараас хойш явсан автозамын гэрэлтүүлэг

11

19.8

3

7 дугаар хороо, Гэмтэл согогийг сэргээн засварлах клиникийн төв эмнэлгийн баруун талаас Ард Аюушийн гудамж хүртэлх туслах автозамын гэрэлтүүлэг

15

27.0

4

7 дугаар хороо Баруун Ард-Аюушийн 1,2 дугаар гудамж дагуух туслах замын гэрэлтүүлэг

11

19.8

5

8 дугаар хороо 89, 93, 94, 95-р цэцэрлэгүүдийн орчны гэрэлтүүлэг

10

18.0

6

13 дугаар хороо 76, 77 дугаар цэцэрлэгийн орчны гэрэлтүүлэг

4

7.2

7

13 дугаар хороо 13 дугаар сургуулийн орчны гэрэлтүүлэг

7

12.6

8

13 дугаар хороо хорооллын эцсийн уузвараас СОТ-ын байр хүртэлх авто замын гэрэлтүүлэг

9

16.2

9

14 дугаар хороо Сөөхий дэлгүүрээс хойш Хасбаатарын гудамж хүртэлх явган хүний замын гэрэлтүүлэг

7

12.6

10

16 дугаар хороо Гандантэгчилэн хийдийн урд талын хаалганаас Энэбишийн өргөн чөлөө хүртэлх авто замын гэрэлтүүлэг

23

41.4

11

16 дугаар хороо Гандантэгчилэн хийдийн баруун хаалганаас Амарсанаагийн гудамж хүртэлх авто замын гэрэлтүүлэг

9

16.2

12

18 дугаар хороо Шинэ дорно хоолны газраас Тумбааш төв хүртэлх явган хүний замын гэрэлтүүлэг

13

23.4

13

19 дугаар хороо Эрүүл мэндийн 6 дугаар төвөөс Дилав хутагт Жамсранжавын гудамж хүртэлх авто замын гэрэлтүүлэг

10

18.0

 

Дүн

156

280.8

 

 

 

 

1

1 дүгээр хороо Авто замчдын гудамжны авто замын гэрэлтүүлэг

12

21.6

2

7 дугаар хороо "Энх Сүндэр" Өрхийн эмнэлгийн ар талын орон сууцны дундах замын гэрэлтүүлэг

5

 


8

9.0

 


14.4

3

8 дугаар хороо Содномын гудамжнаас хатагтай эмнэлгийн ар талын нарийн гудамжаар 2 дугаар байр хүртэлх явган замын гэрэлтүүлэг

4

17 дугаар хороо Дамбадаржаагаас Шадивлан хүртэл шинээр тавигдсан авто замын гэрэлтүүлэг хийх

112

201.6

5

13.14,15 дугаар хороо Сэлбэ голын далан дагуух замын гэрэлтүүлэг

73

131.4

6

Энхтайвны өргөн чөлөөний гэрэлтүүлэг / баруун 4 зам /

4

7.2

7

Усны гудамжны гэрэлтүүлэг

7

12.6

8

Амарын гудамжны гэрэлтүүлэг

11

19.8

 

Дүн

232

417.6

1.3 Налайх дүүрэг

1

4 дүгээр хорооноос зүүн чиглэлийн автозамтай холбогдох авто замын дагуух гэрэлтүүлэг

65

117.0

 

Дүн

65

117.0

1.4 Багахангай дүүрэг

 

1

2 дугаар хороо сал даг уулзвараас 1 дүгээр хорооны авто замын хаалга хүртэл

90

162.0

 

Дүн

90

162.0

1.5 Чингэлтэй дүүрэг

1

Энхтайваны өргөн чөлөөний гэрэлтүүлэг /баруун 4 зам /

4

7.2

 

Дүн

4

7.2

 

1.6 Сонгинохайрхан дүүрэг

 

 

1

Толгойтын гудамж нефтийн уулзвараас Олон улсын хүүхдийн Найрамдал зуслан явах авто замын гэрэлтүүлэг

170

306

 

Дүн

170

306

ниит

717.0

1,290.6

Хоёр. Орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлэг

2.1. Хан Уул дүүрэг

1

1 дүгээр хороо, 120 мянгатын орон сууцны 9-17 дугаар байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

5

8.0

 

 

 

 

2

1 дүгээр хороо, 120 мянгатын орон сууцны 1-22 дугаар баирны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

19

30.4

3

1 дүгээр хороо, 19-р хорооллын орон сууцны 32-45 байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

3

4.8

4

1 дүгээр хороо, 115-р сургуулийн орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

28

44.8

5

2 дугаар хороо 19-р хороолол 75-р сургуулийн арын 23, Хивсний 33-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

3

4.8

6

2 дугаар хороо, 19-р хорооллын Үйлчилгээний төвийн баруун талын /9-р байрны ард талын/ гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

5

8.0

7

2 дугаар хороо, 19-р хороолол орон сууцны 22-р байрны баруун талын гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

8

12.8

8

2 дугаар хороо 19-р үйлчилгээний төвийн орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

8

12.8

9

3 дугаар хороо Хан-Уул тохижилт ХХК, орон сууцны 36- р байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлзг

20

32.0

10

3 дугаар хороо Олимпийн байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

30

48.0

 

Дүн

129

206.4

2.2. Баянгол дүүрэг

1

2 дугаар хороо орон сууцны 27, 28, 29, 60 дугаар байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

8

12.8

2

3 дугаар хороо орон сууцны 21, 22, 23, 35, 36, 42, 53, 63 дугаар байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

18

28.8

3

4 дүгээр хороо орон сууцны 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 41, 42, 52, 59, 77 дугаар байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

30

48.0

4

6 дугаар хороо орон сууцны 16, 17, 18, 19а, 196, 20, 21, 22, 23а, 236, 24, 25 дугаар байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

20

32.0

5

7 дугаар хороо орон сууцны 12, 36 дугаар байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

9

14.4

6

13 дугаар хороо орон сууцны 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 дүгээр байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

27

43.2

7

18 дугаар хороо орон сууцны 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46 дугаар байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

23

36.8

8

19 дүгээр хороо орон сууцны 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61 дугаар байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

22

35.2

 

Дүн

157

251.2

 

 

 

 

1

1 д үгээр хороо, 1, 3, 4, 5, 6, 7-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

12

19.2

2

1 дүгээр хороо, 10-р байрны баруун талын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

3

4.8

3

1 дүгээр хороо, 12, 13-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

6

9.6

4

1 дүгээр хороо, 14, 15-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

6

9.6

5

1 дүгээр хороо, 22, 23, 39, 40, 41-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

12

19.2

6

1 дүгээр хороо, 35-р байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

4

6.4

7

2 дугаар хороо, 27, БХ-30-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

4

6.4

8

2 дугаар хороо, хорооны байрны урд болон Центрпойнт төвийн зүүн талын орон сууцны хороолол дундах гэрэлтүүлэг

10

16.0

9

2 дугаар хороо, 40,000-тын 21, ХАА-30, БХ-30, БЗИ-25-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

5

8.0

10

3 дугаар хороо, 19, 29-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

6

9.6

11

3 дугаар хороо, 11-р байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

3

4.8

12

3 дугаар хороо, 1, 2, 9, 8-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

9

14.4

13

3 дугаар хороо, 13-р байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

3

4.8

14

3 дугаар хороо, 13, 76-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

6

9.6

15

3 дугаар хороо, 15, 16-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

6

9.6

16

3 дугаар хороо, 23/1, 23/2, 23/3-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг /24-р сургуулийн урд тал/

5

8.0

17

4 дүгээр хороо, 32, 39, 41, 46, 54-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

10

16.0

18

4 дүгээр хороо, 6-р байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

6

9.6

19

4 дүгээр хороо, 9-р байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

5

8.0

20

4 дүгээр хороо, ЗОА-р байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

3

4.8

21

4 дүгээр хороо, 14, 15, 16-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

9

14.4

 

 

 

 

22

4 дүгээр хороо, 37-р байрнаас бенз засварын урд 6а, 6б-р баирнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрлтүүлэг

11

17.6

23

5 дугаар хороо, 11, 12, 17, 16,15-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

11

17.6

24

5 дугаар хороо, 20, 21-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

6

9.6

25

6 дугаар хороо, 24-р байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

3

4.8

26

6 дугаар хороо, 61, 42, 35, 40, ЗЗа байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

4

6.4

 

Дүн

168

268.8

2.4. Баянзүрх дүүрэг

1

4 дүгээр хороо, 15-р хороолол, 121-р байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

40

64.0

2

4 дүгээр хороо, 15-р хороолол, 111-р байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

41

65.6

3

7 ду гаар хороо, 15-р хороолол, 37-р байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

33

52.8

4

25 дугаар хороо, Дамдинсүрэнгийн гудамжны урд талын орон сууцны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

57

91.2

 

Дүн

171

273.6

2.5. Сонгинохайрхан дүүрэг

1

6 дугаар хороо Тоосгоны 6-10, 16-20, 24А,24Б байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

80

128.0

2

6 дугаар хороо 58А, 58Б, 58В, 58Г дугаар байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

8

12.8

3

14 дүгээр хороо 12, 13, 15, 16, 17, 18 - р байр, II үйлчилгээний төвийн хойд талын гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

23

36.8

4

15 дугаар хороо 23-р байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

2

3.2

5

16дугаар хороо III үйлчилгээний төвийн хойд талын орон сууцнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

12

19.2

6

17 дугаар хорооны орон сууцнуудын дундах бичил цэцэрлэгийн гэрэлтүүлэг

8

12.8

7

18 дугаар хороо 7 -р байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

27

43.2

8

19 дүгээр хороо 1,2,10,58-р байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

16

25.6

9

20 дугаар хороо 1,4 хэсэг, 48 айлын орон сууцны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

40

64.0

10

29 дүгээр хороо Драгон төвийн хойд талын 23А,23Б, 23В байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

15

24.0

 

 

 

 

11

29 дүгээр хороо авто вокзалын өмнөх зам тайлбайгаас хойш орон сууцны байрууд руу явах гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

16 

25.6 

12

29 дүгээр хороо 226 байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

3

4.8

 

Дүн

250

400.0

2.6 Сүхбаатар дүүрэг

1

3 дугаар хороо 10, 13, 146, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

24

38.4

2

3 дугаар хороо 8А байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

8

12.8

3

3 дугаар хороо Усны гудамжнаас 14А байр хүртэлх орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

10

16.0

4

4 дүгээр хороо Усны аж ахуйн 20, Пумагийн 35, НАХЯ- ны 28 дугаар байруудын урдуур

5

8.0

5

5 дугаар хороо 1, 5, 6, 39, 48, 52 дугаар байрнуудын урдуур, 6 дугаар сургуулийн хойгуур, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын урдуур, 23 дугаар байр хүртэлх орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

23

36.8

 

Дүн

70

112.0

 

2.7 Багануур дүүрэг

 

 

1

1-3 дугаар хороо, орон сууцны хороолол дундах гэрэлтүүлэг

118

189.3

 

Дүн

118

189.3

 

нийт

1,063

1701.3

 

 

 

3.1 Хан Уул дүүрэг

 

1

10 дугаар хороо Морин давааны гэр хорооллын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

100

2

12 дугаар хорооны гэр хорооллын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

233

3

12 дугаар хорооны Хабитат хорооллын гэрэлтүүлэг

106

4

13 дугаар хороо 2Б хэсэг, 2-р хэсгийн задгай орчмын гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

70

5

14 дугаар хороо Өлзийт гэр хорооллын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

100

6

16 дугаар хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлэг

150

 

Дүн

759

 

 

2.6 Сүхбаатар дүүрэг

 

1

3 дугаар хороо 10, 13, 146, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар байрнуудын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

24

2

3 дугаар хороо 8А байрны орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

8

3

3 дугаар хороо Усны гудамжнаас 14А байр хүртэлх орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

10

4

4 дүгээр хороо Усны аж ахуйн 20, Пумагийн 35, НАХЯ- ны 28 дугаар байруудын урдуур

5

5

5 дугаар хороо 1, 5, 6, 39, 48, 52 дугаар байрнуудын урдуур, 6 дугаар сургуулийн хойгуур, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын урдуур, 23 дугаар байр хүртэлх орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

23

 

Дүн

70

2.7 Багануур дүүрэг

 

1

1-3 дугаар хороо, орон сууцны хороолол дундах гэрэлтүүлэг

118

 

Дүн

118

 

НИЙТ

1,063

 

Гурав. Гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг

 

 

3.1 Хан Уул дүүрэг

 

1

10 дугаар хороо Морин давааны гэр хорооллын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

100

2

12 дугаар хорооны гэр хорооллын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

233

3

12 дугаар хорооны Хабитат хорооллын гэрэлтүүлэг

106

4

13 дугаар хороо 2Б хэсэг, 2-р хэсгийн задгай орчмын гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

70

5

14 дугаар хороо Өлзийт гэр хорооллын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

100

6

16 дугаар хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлэг

150

 

Дүн

759

 

 

 

ljnjnхахаххklklолооо444444c333ррр3333.2333.2

 3333

1

13 дугаар хорооны гэр хорооллын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

86

82.6

2

14 дугаар хорооны гэр хорооллын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

60

57.6

3

11 дүгээр хорооны гэр хорооллын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

50

48.0

4

7 дугаар хорооны гэр хорооллын орчны гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

20

19.2

 

Дүн

216

207.4

3.3 Баянзүрх дүүрэг

1

2 дугаар хороо, Пусаны гудамжны ар талын гэр хороолол дундах гэрэлтүүлэг

70

67.2

2

2 дугаар хороо, Бага Дарь-Эх орчмын гэр хороолол дундах гэрэлтүүлэг

87

83.5

3

2 дугаар хороо, Сэлбэ голын зүүн эрэг орчмын гэр хороолол дундах гэрэлтүүлэг

35

33.6

4

2 дугаар хороо, гэр хороолол дундах гэрэлтүүлэг

35

33.6

5

21 дүгээр хороо, Ганцын буудлаас зүүн тийш гэр хороолол дундах гэрэлтүүлэг

35

33.6

6

22 дугаар хороо Монгол Росцветметын байрны зүүн талаас 69 дүгээр байр хүртлэх гудамжны гэрэлтүүлэг

17

16.3

7

27 дугаар хороо, Сэлбэ голын зүүн талын гэр хорооллын дундах гэрэлтүүлэг

35

33.6

8

27 дугаар хороо, хорооны байрны зүүн талаас Жамсран уулын өвөр хүртлэх гэр хороолол дундах гэрэлтүүлэг

35

33.6

9

23 дугаар хороо, Улиастайн эцсийн буудлын баруун талын гэр хороолол дундах гэрэлтүүлэг

171

164.2

10

28 дугаар хороо, Хужирбулангийн гэр хороолол дундах гэрэлтүүлэг

218

209.3

 

Дүн

738

708.5

 

3.4 Баянгол дүүрэг

 

 

1

9 дүгээр хороо Ард-Аюушийн гудамжнаас Горькийн 4 дүгээр гудамжны дундуур 606 дугаар худаг хүртэлх зам талбайн гэрэлтүүлэг

13

12.5

2

9 дүгээр хороо Горькийн 8 дугаар гудамж 1900 тоотоос 5 дугаар гудамжны "Панда" супермаркет хүртэлх орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг

16

15.4

3

9 дүгээр хороо хорооллын эцсийн тойргоос Давааны 1 дүгээр гудамжийг дуусталх орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг

 

48

46.1

 

 

 

 

4

16 дугаар хороо Туулын 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,20 дугаар гудамжны зам талоаин гэрэлтүүлэг

119

114.2

5

21 дүгээр хороо Горькийн 22 дугаар гудамж 878 тоотоос Горькийн 22 дугаар гудамж 906 тоот хүртэлх гудамж зам талбай орчны гэрэлтүүлэг

12

11.5

6

22 дугаар хороо Зүүн нарангийн 13 дугаар гудамжны орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг

27

25.9

7

22 дугаар хороо Зүүн нарангийн 18-1,18-2,18-3,18-4 дүгээр гудамжны орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг гудамж

28

26.9

8

23 дугаар хороо автобусны шинэ эцсийн буудлаас микро автобусны эцсийн буудал хүрэх зам гудамж талбайн гэрэлтүүлэг

32

30.7

9

23 дугаар хороо Зүүн Ард Аюушийн 9 дүгээр гудамж 218 тоотоос Зүүн Ард Аюушийн 15 дугаар гудамж 414 тоот хүртэлх гудамж зам талбай орчны гэрэлтүүлэг

6

5.8

10

23 дугаар хороо Зүүн Ард Аюушийн 25 дугаар гудамж 14- 243 тоотоос Зүүн Ард Аюушийн 25 дугаар гудамж 14-277 тоот хүртэлх гудамж зам талбай орчны гэрэлтүүлэг

16

15.4

Дүн

317

304.4

 

3.6 Сонгинохайрхан дүүрэг

 

 

1

1 дүгээр хороо гэр хорооллын гудамжнуудын орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг

40

38 4

2

4 дүгээр хороо Их нарангийн 2-8 дугаар гудамжны орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг

30

28.8

3

7 дугаар хороо Монлаагийн гудамжнуудын орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг

50

48.0

4

8 дугаар хороо Нуурын 1-10, Булагтын 1, 2 дугаар гудамжнуудын орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг

50

48.0

5

9 дүгээр хороо Баруун баян уулын 2-6, 13-18, Зүүн салааны 1-8, Уулын 1-6, 8, 9, Малчны 6, 7 дугаар хэсгийн гудамжнуудын орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг

50

48.0

6

10 дугаар хороо гэр хорооллын гудамжнуудын орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг

50

48.0

7

11 дүгээр хороо гэр хорооллын гудамжнуудын орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг

50

48.0

8

22 дугаар хороо Хилчний 4, 6, 13, 17, 19, 22, 30, 32, 37, 42, 45, 52, 72, 74, 80, 82, 90, 92 дугаар гудамжнуудын орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг

40

38.4

9

23 дугаар хороо Хангайн 14 дүгээр гудамжнаас Овоотын 70 дугаар гудамж, Хангайн 24 дүгээр гудамжнаас Эрэл тоосгоны үйлдвэрийн ар тал хүртэлх гудамжнуудын орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг

40

38.4

10

24 дүгээр хороо Зээлийн гудамжнуудын орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг

50

48.0

 

 

 

 

 

11

25 дугаар хороо Одонтын 1-30 дугаар гудамжнуудын орчны зам талоаин гэрэлтүүлэг

50

48.0

12

28 дугаар хороо гэр хорооллын гудамжнуудын орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг

40

38.4

13

30 дугаар хороо Хамбын 1-8 , Хилчний 1-10, Чулуутын 6- 10 дугаар гудамжнуудын орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг

30

28.8

14

31 дүгээр хороо Алтайн 2-22, Хайрханы 2, 3, Дунднарангийн 10-14 дүгээр гудамжнуудын орчны зам талбайн гэрэлтүүлэг

30

28.8

 

Дүн

600

576

3.7 Багануур дүүрэг

1

4 дүгээр хороо, Рашаант, Жаргалантын гэр хорооллын гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

30

28.8

 

Дүн

30

28.8

3.8 Налайх дүүрэг

1

2 дугаар хороо, Нарлагийн гэр хорооллын гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

20

19.2

2

3 дугаар хороо, Замчин хэсгийн амралт чөлөөт цагийн талбайн эргэн тойрон дундах орчны гэрэлтүүлэг

100

96.0

3

3-р хороо, Замын хэсгийн зүүн талын гэр хорооллын гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг

40

38.4

 

Дүн

160

153.6

 

ниит

2820

2,707.6

Дөрөв. Гэрэлтүүлгийг ЛЕД гэрэлтүүлэгчээр солих

4.1 Чингэлтэй дүүрэг

1

Баруун Сэлбийн гудамжны гэрэлтүүлэг

25

25.0

2

Тасганы овоо /Баянбүрдийн тойргоос Гэсэр сүмийн хойд талын уулзвар хүртэл/

45

45.0

3

17- р сургуулиас Баянбүрд тойрог хүртлэх зам /Замын баруун талаар/

121

121.0

4

Энхтайваны өргөн чөлөө /Номин их дэлгүүрээс баруун 4 зам хүртэлх замын хойд талаар /

76

76.0

5

11-хорооны нуурын 2-7, 12,13,14-р гудамж

25

12.5

6

13-р хорооны гэрэлтүүлэг

228

114.0

7

14-р хорооны гэрэлтүүлэг

196

98.0

 

Дүн

716

491.5

4.2 Сүхбаатар дүүрэг

1

17-р сургуулиас Баянбүрд тойрог хүртэлх зам /Замын зүүн талаар /

70

70.0

2

Цагдаагийн гудамжны гэрэлтүүлэг

36

36.0

3

Эрхүүгийн гудамжны гэрэлтүүлэг

22

22.0

4

Энхтайваны өргөн чөлөөний гэрэлтүүлэг /Номин их дэлгүүрээс баруун 4 зам хүртэлх замын урд талаар/

162

162

 

 

 

 

6

Партизаны гудамжны гэрэлтүүлэг

17

17

7

Ханддоржийн гудамжны гэрэлтүүлэг

6

6

8

Жамьян гүний гудамжны гэрэлтүүлэг

13

13

9

Олимпийн гудамжны гэрэлтүүлэг

66

66

 

Дүн

410

410

4.3 Сонгинохайрхан дүүрэг

1

Өнөр хорооллын арын замын гэрэлтүүлэг

52

52.0

 

Дүн

52

52.0

4.4 Баянгол дүүрэг

1

Энэбишийн гудамжны гэрэлтүүлэг

62

62.0

2

Ард Аюушийн гудамжны гэрэлтүүлэг

271

271.0

3

Магсаржавын гудамжны гэрэлтүүлэг

56

56.0

 

Дүн

389

389

4.5 Баянзүрх дүүрэг

1

Ботаникийн эцсээс Улиастайн уулзвар хүртэл гудамжны гэрэлтүүлэг

125

125.0

 

Дүн

125

125.0

 

нийт

1692

1,467.5

 

Тав. Одоо байгаа гэрэлтүүлгийн самбарыг төвлөрсөн удирдлагад шилжүүлэх

 

 

 

 

 

 

5.1Чингэлтэй дүүрэг

 

 

1

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн самбар

33

99.0

2

Орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлгийн самбар

4

12.0

3

Гэр хорооллын гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн самбар

22

66.0

 

Дүн

59

177.0

5.2 Сүхбаатар дүүрэг

1

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн самбар

36

108.0

2

Орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлгийн самбар

21

63.0

3

Гэр хорооллын гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн самбар

34

102.0

 

Дүн

91

273.0

5.3 Хан-уул дүүрэг

1

Орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлгийн самбар

7

21.0

2

Гэр хорооллын гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн самбар

20

60.0

 

Дүн

27

81.0

 

НИЙТ

177

531.0

 

 

 

Зургаа. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн
тэжээлиин кабель шугамыг
шинэчлэх ажил

6.1 Чингэлтэй дүүрэг

1

Баруун Сэлбийн гудамжны гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт

840.0

7.9

2

Тасганы овоо гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт

1,800.0

16.9

3

17-р сургуулиас Баянбүрдийн тойрог хүртлэх гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт

4,840.0

45.5

4

Чингэлтэйн эцсийн буудлаас 7 буудлын эцэс хүртлэх гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт

3,400.0

32.0

 

Дүн

10,880.0

102.3

6.2 Сүхбаатар дүүрэг

1

17-р сургуулиас Баянбүрдийн тойрог хүртэлх гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт / Замын зүүн талаар /

2,800.0

26.3

2

Цагдаагийн гудамжны гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт

1,440.0

13.5

3

Эрхүүгийн гудамжны гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт

880.0

8.3

4

Партизаны гудамжны гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт

680.0

6.4

5

Дамдинсүрэнгийн гудамжны гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт

960.0

9.0

6

Нэгдсэн үндэстний гудамжны гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт

1,240.0

11.7

 

Дүн

8,000.0

75.2

6.3 Сонгинохайрхан дүүрэг

1

Өнөр хорооллын арын замын гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт

2,080.0

19.6

 

Дүн

2,080.0

19.6

6.4 Баянгол дүүрэг

1

Энэбишийн гудамжнаас Гэсэр сүмийн хойд уулзвар хүртэлх гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт

2480

23.3

2

Занабазар гудамжны гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт

1280

12.0

3

Магсаржавын гудамжны гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт

2240

21.1

4

Ард-Аюушийн гудамжны гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт /100 ш гэрэлтүүлэгч/

10850

102.0

5

Нарны замын гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт

400

3.8

 

Дүн

17250.0

162.2

 

 

 

6.5 Баянзүрх дүүрэг

 

1

Дамдинсүрэнгийн гудамж гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлт

1880

17.7

 

Дүн

1880

17.7

 

НИЙТ

40,090

377.0

Долоо. Гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийг цахилгааны өөрийн эх үүсвэртэй болгох / Дэд станц/

7.1 Баянгол дүүрэг

1

11-р хороо

4

100.0

7.2 Сүхбаатар дүүрэг

2

11,12-р хороо

8

200.0

7.3 Чингэлтэй дүүрэг

3

11,13,14-р хороо

5

125.0

 

нийт

17

425.0

Найм. Гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийн тэжээлийн агаарын шугамыг шинэчлэх

8.1 Хан-уул дүүрэг

1

5-8-р хороонд 400 гэрэлтүүлэгчийн агаарын сип кабель шугам шинэчлэх •

9600

67.2

8.2 Баянгол дүүрэг

 

1

10,11-р хороонд 200 гэрэлтүүлэгчийн агаарын сип кабель шугам шинэчлэх

4800

33.6

8.3 Сонгинохайрхан дүүрэг

1

6,8-р хороонд 100 гэрэлтүүлэгчийн агаарын сип кабель шугам шинэчлэх

2600

 18.2

8.4 Чингэлтэй дүүрэг

 

1

7,11,13,14-р хорооны гэрэлтүүлэгчийн агаарын сип кабель шугам шинэчлэх

17960

125.7

 

нийт

34960

244.7

Ес. Бусад

 

 

1

Драмын театрын урд талын цэцэрлэгийг нарны эрчим хүчээр гэрэлтүүлэг /СБД/

23.0

46.0

2

Улаанчулуутын хогийн цэгийн талбайд гэрэлтүүлэх төхөөрөмж тавих /СХД/

3 ком

90.0

3

Иргэдийн оролцоотойгоор гэр хорооллын орчны гэрэлтүүлэг хийх

950

119.3

 

Дүн

 

255.3

нийт

 

9,000.0

 

 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны
03 дугаар сарын 29-ны өдрийн
219 дүгээр захирамжийн
хоёрдугаар хавсралт

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО

Дарга:                                  Ч.Бат                          Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга

Гишүүд:                               Э.Ганхүү                   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
                                              Л.Алтангэрэл          
Улаанбаатар хотын Еренхий инженер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга
                                              Н.Хулан                    
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн
                                              Б.Эрдэнэбат            
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хот, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн Гэрэлтүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн
                                              Г.Оюунболд             
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын Зүүн бүс хариуцсан цахилгааны хяналтын инженер
                                              Б.Лхагважав            
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын Баруун бүс хариуцсан цахилгааны хяналтын инженер
                                              Д.Чинбат                   
Монголын Эрчим хүчний инженерүүдийн холбооны бие даасан гишүүн /зөвшилцсөнөөр/
Нарийн бичгийн
дарга:                                  Т.Оргил-Эрдэнэ       Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын Төвийн бүс хариуцсан цахилгааны хяналтын инженер