ЗАРЛАЛ

2012-01-12 00:00:00

“НИЙСЛЭЛ ХҮРЭЭ 100 ЖИЛ”-ИЙН ОЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД НИЙСЛЭЛИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУД, ӨӨРСДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТҮҮХИЙГ СОНИРХОЛТОЙ ХЭЛБЭРЭЭР /ТҮҮХЧИЛСЭН ЛАВЛАХ ҮЙЛДЭХ ЗАГВАРААР/ ҮЙЛДЭН 2012 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 01-НЫ ДОТОР НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАРТ ЦААСАН БОЛОН ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ИРҮҮЛНЭ ҮҮ.

ЖИЧ: БАЙГУУЛЛАГЫНХАА ҮҮСЧ, ХӨГЖСӨН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛЫГ ХАРУУЛСАН БАЙГУУЛЛАГЫНХАА ТҮҮХЭЭ 2012 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 25-НЫ ДОТОР НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗРЫН ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ХЯНУУЛААРАЙ.

 

НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР