Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн засварын ажлын тухай

2012-03-05 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2011 оны “Нийслэлийн 2012 оны төсөв батлах тухай” 8/69 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн засварын ажлын жагсаалтыг нэгдүгээр, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
  2. Батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн зохион байгуулж, гүйцэтгэл үр дүнг нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцан ажиллахыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Ч.Батад даалгасугай.
  3. Хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/, захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар /Б.Төмөрчулуун/-т тус тус даалгасугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны
03 дугаар сарын 05-ны өдрийн
150 дугаар захирамжийн
нэгдүгээр хавсралт

НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН
ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

                                                                                                                                                          /сая төг/

 

Төсөл, арга хэмжээний нэр,
хүч чадал, байршил

Эхлэх, дуусах
хугацаа

Төсөвт
өртөг

 

Нэг. Баянзүрх дүүрэг

 

 

1

“Сансар Өргөө” СӨХ-ны 28 дугаар байрны дээврийн засвар 800 м2 /БЗД 1-р хороо, 12-р хороолол/

2012

28.3

2

“Хантайшир” СӨХ-ны 376 дугаар байрны дээврийн засвар 1150м2/БЗД 7-р хороо, 15-р хороолол/

2012

34.8

3

“Сэлбэ” СӨХ-ны 11 дүгээр байрны 2,3,4-р орц 1080 м2 /БЗД 18-р хороо, 13-р хороолол/

2012

41.4

4

‘Аавын өндөр” СӨХ-ны 3 дугаар байрны дээврийн засвар 960 м2/БЗД 19-р хороо/

2012

31.5

5

“Хөх уул” СӨХ-ны 2 дугаар байрны дээврийн засвар 960м2/БЗД 19-р хороо/

2012

31.5

 

ДҮН

 

167.5

 

Хоёр. Баянгол дүүрэг

 

 

6

“Дэлгэрэх” СӨХ-ны За дугаар байрны дээврийн засвар 975 м2 /БГД 4-р хороо 2-р хороолол/

2012

29.6

7

“Галын дөл” СӨХ-ны 14 дүгээр байрны 1 орц дээврийн засвар 350 м2 /БГД 8-р хороо 4-р хороолол/

2012

10.5

8

“Хөрш 2005” СӨХ-ны 36и дугаар байрны дээврийн засвар 910 м2 /БГД 17-р хороо 4-р хороолол/

2012

28.1

9

“Дөл 25” СӨХ-ны 25 дугаар байрны 1,2 орцны дээврийн засвар 750м2 /БГД 7-р хороо 4-р хороолол/

2012

24.5

 

 

 

 

10

“Баян өргөө” СӨХ-ны 3 дугаар байрны дээврийн засвар 1050 м2 /БГД 13-р хороо 3-р хороолол/

2012

36.7

11

“Дөлгөөн 9” СӨХ-ны 014, 015 дугаар байрны дээврийн засвар 820 м2 /БГД 1-р хороо 2-р хороолол/

2012

24.6

12

“Манлай сууц” СӨХ-ны 18а дугаар байрны дээврийн засвар 330 м2 /БГД 18-р хороо/

2012

10.4

13

“Хос багана” СӨХ-ны 67 дугаар байрны дээврийн засвар 333 м2 /БГД 17-р хороо 4-р хороолол/

2012

9.8

 

ДҮН

 

174.2

 

Гурав. Чингэлтэй дүүрэг

 

 

14

“Баянбулаг 21” СӨХ-ны 21 дүгээр байрны дээврийн засвар 1574 м2 /ЧД 2-р хороо/

2012

38.9

15

“Ялалт” СӨХ-ны 5 дугаар байрны дээврийн засвар 960 м2 /ЧД 5-р хороо/

2012

25.8

16

“Ирээдүй - 3” СӨХ-ны 3 дугаар байрны дээврийн засвар 600 м2 /ЧД 3-р хороо/

2012

17.9

17

“Бамбар" СӨХ-ны 22 дугаар байрны дээврийн засвар 700 м2 /ЧД 2-р хороо/

2012

16.2

18

“Эвсэг нөхөд” СӨХ-ны 16 дугаар байрны дээврийн засвар 1600 м2 /ЧД 4-р хороо/

2012

41.6

19

“Бат эвсэг” СӨХ-ны 86 дугаар байрны дээврийн засвар 1280 м2 /ЧД 1-р хороо/

2012

26.4

 

ДҮН

 

166.8

 

Дөрөв. Сүхбаатар дүүрэг

 

 

20

“Хилчин” СӨХ-ны 34 дүгээр байрны дээврийн засвар 560 м2 /СБД 10-р хороо/

2012

16.0

21

“Орд -789” СӨХ-ны 7 дугаар байрны дээврийн засвар 720м2 /СБД 7-р хороо, 11-р хороолол/

2012

22.2

 

 

 

 

23

“Ногоон урлан” СӨХ-ны 73.3 дугаар байрны дээврийн засвар 450м2 /СБД 6-р хороо/

2012

15.0

24

“Амжиргаа” СӨХ-ны 20 дугаар байрны дээврийн засвар 1020м2 /СБД 4-р хороо/

2012

29.7

25

“Ган-Эрдэнэ” СӨХ-ны 4 дүгээр байрны дээврийн засвар 1179 м2 /СБД 7-р хороо/

2012

42.8

 

ДҮН

 

152.8

 

Тав. Сонгинохайрхан дүүрэг

 

 

26

“Мөнгөн цом” СӨХ-ны 5 шарын Станцын 3 дугаар байрны дээврийн засвар 744,0 м2 /СХД 6-р хороо/

2012

22.6

27

“Өнөр-11” СӨХ-ны 11 дүгээр байрны дээврийн засвар 700 м2 /СХД 13-р хороо, 1-р хороолол/

2012

31.6

28

“Өнөр бүл” СӨХ-ны 23 дугаар байрны 4,5 -р орцны дээврийн засвар 850 м2 /СХД 15-р хороо, 1-р хороолол/

2012

30.4

29

“Итгэл-1 СӨХ-ны 11 дүгээр байрны 1,2-р орцны дээврийн засвар 730 м2 /СХД 12-р хороо/

2012

21.9

30

“Наран оргил” СӨХ-ны 34а байрны 1,2,3 орцны дээврийн засвар 1092 м2 /СХД 1-р хороолол/

2012

33.4

31

“Тохилог -21” СӨХ-ны 7в байрны дээврийн засвар 1056 м2 /СХД 19-р хороо, 21-р хороолол/

2012

33.1

 

ДҮН

 

173.0

 

Зургаа. Хан-Уул дүүрэг

 

 

32

“Ариунтуул” СӨХ-ны 53 дугаар байрны дээврийн засвар 1200 м2 /ХУД 3-р хороо/

2012

26.5

33

“Сэргэлт” СӨХ-ны 10 байрны дээврийн засвар 870 м2 /ХУД 1-р хороо, 120 мянгат/

2012

37.5

 

ДҮН

 

64.0

 

 

 

 

34

“Уурхайчин” СӨХ-ны 58 дугаар байрны дээврийн засвар 450 м2 /БНД 3-р хороо/

2012

14,7

35

“Шинэ илч” СӨХ-ны 4 дүгээр байрны дээврийн засвар 475 м2 /БНД 1-р хороо/

2012

12.1

36

“ Маргад өргөө” СӨХ-ны 44а байрны дээврийн засвар 300 м2 /БНД 3-р хороо/

2012

11.9

 

ДҮН

 

38.7

 

Найм. Налайх дүүрзг

 

 

37

“Итгэл Налайх” СӨХ-ны 65 дугаар байрны дээврийн засвар 450 м2 /НД 2-р хороо/

2012

14.2

38

“Жаргалан” СӨХ-ны 15 дугаар байрны дээврийн засвар 450 м2 /НД 2-р хороо/

2012

14.2

 

ДҮН

 

28.4

 

Ес. Багахангай дүүрэг

 

 

39

“Их хангай” СӨХ-ны 6 дугаар байрны дээврийн засвар 434 м2 /БХД 2-р хороо/

2012

12.3

40

“Их хангай” СӨХ-ны 12 дугаар байрны дээврийн засвар 434 м2 /БХД 2-р хороо/

2012

12.3

 

ДҮН

 

24.6

 

Магадлашгүй ажил

 

10.0

 

нийт

 

1,000.0

 

 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны
03 дугаар сарын 05-ны өдрийн
150 дугаар захирамжийн
хоёрдугаар хавсралт

ГҮИЦЭТГЭГЧИИГСОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО

Дарга:                                     Ч.Бат                              Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга

 Гишүүд:                                 Э.Ганхүү                        Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
                                                 Н.Хулан                         
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн
                                                 Б.Батсүх                         Захирагчийн ажпын албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн мэргэжилтэн
                                                 О.Заяамандах              Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын хэлтсийн дарга
                                                 Ё.Оюунчимэг                 Монголын Сууц Холбоодын Дээд барилгын инженер

Нарийн бичгийн
дарга:                                     Л.Эрдэнэбат                  Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн