Хөрөнгө гаргах тухай

2012-03-05 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, тoүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

Улаанбаатар хот болон Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Тэжон хотын хооронд хамтын ажиллагаа тогтоох, харилцааны бодлого тодорхойлох талаар урьдчилсан ажlын уулзалт хийх зорилгоор Улаанбаатар хотод албан томилолтоор ажиллаж буй Тэжон хотын Гадаад харилцааны албаны дарга Ү Сын Жэ тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээн авахад шаардлагатай 828 860 /Найман зуун хорин найман мянга найман зуун жар/ төгрөгийг гадаад арга хэмжээний зардлаас гаргахыг Тамгын газар /Ц.Болдсайхан/-т зөвшөөрсүгэй.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

Шийдвэр: Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны - р сарын өдрийн дугаар захирамжийг үндэслэв.

Хугацаа: 2012 оны'03 дугаар сарын 5-наас 6-ны өдрүүд

 

 д/д

Зардлын
нэр

Тоо

Нэг бүрийн
үнэ

Нийт үнэ

Тооцоо хийх
хэлбэр

Хянасан

1

Буудлын үнэ Нэг ортой өрөө

2

80 доллар
2 хоног

320
доллар

Нэхэмжпэх

320 доллар

2

Хоолны үнэ

4

20 ОООтөг
5 хүн

400 000 төгрөг

Нэхэмжпэх

400,000 төг

 

 

 

 

 

 

 

Нийт:  828 860 /Найман зуун хорин найман мянга найман зуун жар/төгрөг

2012 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн Монгол банкны ханш 1 доллар 1340.19 төгрөг