Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн улсын зөвлөлгөөний, бэлтгэл ажлыг хангах тухай

2012-01-20 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29.1.1 “а” дахь заалт, 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2008 оны 191 дүгээр тогтоол, Хүнс, Хөдөө Аж ахуй, Хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2012 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/04 дүгээр тушаалыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. “Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн улсын зөвлөлгөөн”-ийг 2012 оны 02 дугаар сарын 07-08-ны өдрүүдэд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын ивээл дор Төрийн ордонд, “Монголд үйлдвэрлэв-2012” үзэсгэлэн худалдаа болон “Үйлдвэржилтийн үзэсгэлэн"-г “Мишээл-ЭКСПО” төвд 2012 оны 02 дугаар сарын 09-13-ны өдрүүдэд тус тус зохион байгуулахтай холбогдуулан, уг арга хэмжээг Нийслэлийн хэмжээнд хариуцан ажиллах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.  
  2. Улсын зөвлөлгөөнийг угтаж дүүргүүдэд “Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн зөвлөлгөөн”, үзэсгэлэн худалдаанд оролцох аж ахуйн нэгжүүдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг мэргэжлийн холбоодтой хамтран шалгаруулах, зохион байгуулах, бэлтгэл арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллахыг Ажлын хэсэг /Д.Ганболд/-т даалгасугай.
  3. Зөвлөлгөөнийг зохион байгуулахад шаардагдах 5000,0/таван сая/ төгрөгийг Нийслэлийн Тамгын газрын төлбөр хураамж болон бусад зардлаас санхүүжүүлэхийг Тамгын газар /Ц.Болдсайхан /-т зөвшөөрсүгэй.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны
01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн
35 дугаар захирамжийн хавсралт

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн
дарга                                Д.Ганболд                                Нийслэлийн Засаг даргын үйлдвэрлэл экологийн асуудал хариуцсан орлогч

Гишүүд

                                          Д.Бямбасайхан                       Нислэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн хэлтсийн дарга
                                          Э.Ганхүү                                    Нийслэлийн  Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
                                          Д.Сайнбаяр                             Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээллийн албаны дарга
                                          Ж.Долгормаа                           Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын Албаны Хүнс, Худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга
                                         
Ц.Тунгалаг                                Улаанбаатар  хотын Захирагчийн Ажпын Албаны Хот нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга
                                          Д.Ганцэцэг                               Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн
                                          П.Наранцэцэг                          Нийслэлийн  Нийтийн тээврийн газрын дарга
                                          Ц.Пүрэвхүү                               Нийслэлийн  Соёл урлагийн газрын дарга 
                                          С.Баатаржав                           Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга
                                         
Ч.Сайханбаяр                         Улаанбаатар бизнес хөгжил төвийн захирал
                                         
Д.Баярсайхан                          Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн дарга
                                         
Д.Наранцэцэг                          Нийслэлийн Хөдөө аж ахуйн газрын орлогч дарга
                                         
Д.Очирсүм                                Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч
                                          Р.Мөнхбат                                 Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын орлогч
                                          С.Даваасүрэн                          Багануур дүүргийн Засаг даргын орлогч
                                         
С.Эрдэнэбаяр                         Багахангай дүүргийн Засаг даргын орлогч

 

                                        З.Болдбаатар                           Налайх дүүргийн Засаг даргын орлогч
                                        М.Орхонбаяр                             Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын орлогч
                                        Р. Дагва                                      Сонгино Хайрхан дүүргийн Засаг даргын орлогч

                                        А.Ганхуяг                                    Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын орлогч
                                        Г.Ариунбуян                              Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын орлогч
                                        С.Амарбаясгалан                    Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга
                                        Б.Содонбаатар                        Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга
                                        Ц.Батчулуун                               Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга
                                        Х.Эрдэнэбаяр                           Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга
                                        А.Туяабаатар                            Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга
                                        О.Баасансүрэн                        Сонгино Хайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга
                                        Б.Батдэлгэр                              Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга

                                        А.Бэгз                                          Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга
                                        Д.Булган                                     Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга
                                        Л.Балхжав                                 Улаанбаатар телевизийн захирал
                                        У.Булган                                     Улаанбаатар радиогийн захирал
                                        Д.Эрдэнэбат                             МҮХАҮТанхимын Ерөнхий менежер /зөвшилцсөнөөр/
                                       

Нарийн бичгийн         Т.Цэрэндэжид                          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
дарга