Хөрөнгө гаргах тухай

2011-10-03 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргуүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Хууль зүй, дотоод хэргийн алба байгуулагдсаны 100 жилийн ой, Нийслэл хот   үүсч   байгуулагдсаны   372   жилийн   ойн   хүрээнд   Нийслэлийн   хуульчдын уулзалтыг 2011  оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулж явуулахыг Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтэс /О.Машбат/-т даалгасугай.
  2. Уулзалт зохион байгуулахад шаардагдах 14.510.000 /Арван дөрвөн сая таван зуун арван мянга/ төгрөгийг Нийслэлийн Засаг даргын нөөц сангаас гаргахыг Тамгын газар /Ц.Болдсайхан/-т зөвшөөрсүгэй.
     

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР