Хөрөнгө гаргах тухай

2011-09-29 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, Нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.9 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Ахмадын өдрийг тохиолдуулан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ажиллаж байсан ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэхэд зориулан Засаг даргын нөөц сангаас 8165800 /Найман сая нэг зуун жаран таван мянга найман зуу/ төгрөг гаргахыг Тамгын газар /Ц.Болдсайхан/-т зөвшөөрсүгэй.
  2. Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохих журмын дагуу зохион байгуулахыг Нийтлэг үйлчилгээний газар /Т.Дашням/-т даалгасугай.
     

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

 

БАТЛАВ: НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА Ц.БОЛДСАЙХАН

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
АХМАДУУДЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

Зардлын нэр
Хэмжих нэгж
Нэг бүрийн үнэ
Нийт дүн
Хянасан
1
Ахмадуудын бэлэг дурсгал
92хүн
33500
3082000
3082000
2
Хоолны зардал Ахмад-92 дарга нар
100 хүн
30638
3063800
3063800
3
Үзвэрийн зардал
1 удаа
300000
300000
300000
4
Цэвэр ус жимс ундаа чихэр
10 ширээнд
 
400000
400000
5
Ааруул
Зкг
8000
24000
24000
6
Өрөм
Зш
8000
24000
24000
7
Дугуй ааруул
2кг
10000
20000
20000
8
Бяслаг
2кг
11000
22000
22000
9
Дугтуй, хадаг
92ш
2500
230000
230000
10
Ном "Сүхбаатарын хөшөөний үнэн түүх"
100 ш
10000
1000000
1000000
11
Дүн
 
 
8165800
8165800

Хянасан: Төсвийн мэргэжилтэн          Ж.Энхтөр

Төсөвлөсөн: Нийтлэг үйлчилгээний газрын мэргэжилтэн       Д.Энхжаргал