Үүрэг даалгавар

2016-03-07 00:00:00
2016 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Хэрэгжүүлэх байгууллага Товч
агуулга
Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага
1 Нийт Удирдлагууд
Ажил хариуцсан байгууллагууд
Нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтыг календарьчилсан төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд хэрэгжүүлэхэд анхаарч зохион байгуулж ажиллах ажиллах. 14 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2 Өмчийн харилцааны газар Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан “Контракт”-ын гэрээний 2015 оны  биелэлтийн  дүнг 2016 оны 3 дугаар сардаа нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлд танилцуулан холбогдох шийдвэр гаргуулах. 14 Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч
3 Өмчийн харилцааны газар 4 дүгээр сараас эхлэн газрын дуудлага худалдаа, зуслангийн газрын өмчлөх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллах. 14 Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлого
4 НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
Нийтийн Тээврийн газар
Багануур, Налайх, Багахангай дүүргийн ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийтийн тээврийн хөнгөлөлтөөр зорчих, цахим төлбөрийн картын системд шилжсэн төлбөр, санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх. 14 Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариусан орлогч
 
 
           
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР