Эрх шилжүүлэх тухай

2010-02-11 00:00:00

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны "Нийслэлийн 2010 оны төсөв батлах тухай" 4/23 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

     Нэг. Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 2010 онд санхүүжих Орон сууцны хороолол доторхи авто замын засварын ажлын жагсаалтыг нэгдүгээр, Хотын доторхи авто замын урсгал засварын ажлын жагсаалтыг хоёрдугаар, Зам, замын барилга байгууламжийн урсгал засвар, арчлалт болон бусад ажлын жагсаалтыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай
.
     Хоёр. Захирамжаар батлагдсан төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрхийг нийслэлийн Авто замын газрын дарга Д.Од-д шилжүүлж, худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн зохион байгуулан, гүйцэтгэл үр дүнг нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцан ажиллахыг даалгасугай.

     Гурав. Хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т, ажлын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Авто замын газар /Д.Од/-т, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон өмчийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т тус тус даалгасугай.
 
     Дөрөв. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, хууль тогтоомжийн дагуу холбогдох арга хэмжээг цаг тухайд нь авч ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын орлогч Хот байгуулалт, дэд бүтцийн асуудал эрхэлсэн орлогч Б.Мөнхбаатарт үүрэг болгосугай.

     Тав. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 35 дугаар захирамжийн дөрөвдүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР
 
 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны
02 дугаар сарын 11-ны өдрийн
134 тоот захирамжийн хавсралтууд

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2010 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛОЛ ДОТОРХИ АВТО ЗАМЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

/сая төг/


д/д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил

Хугацаа

Төсөвт өртөг

2010 онд санхүүжих

1

ЧД   2-р    хороо   21,22,23,26,СЯ-20,Пума-56-р байрнуудын   хороолол   доторх   авто   замын засвар

2010

140.0

140.0

2

ЧД     2-р     хороо     26,27,28,БЗИ-25,ХАА-30-р байрнуудын   хороолол   доторх   авто   замын засвар

2010

150.0

150.0

3

ЧД     2-р     хороо,12,15,17,19-р     байрнуудын хороолол доторх авто замын засвар

2010

135.0

135.0

4

ЧД    2,3-р    хороо    10,12,13,15,16,ХХҮ    1-30р байрнуудын   хороолол   доторх   авто   замын заевар

2010

150.0

150.0

5

ЧД   Бага   тойруу,   Жигжиджавын   гудамжийг холбосон авто замын засвар

2010

25.0

25.0

6

БЗД 12-р хороолол туслах авто замын засвар

2010

135.0

135.0

7

БЗД 2-р эмнэлэгийн урд талын авто замын засвар

2010

35.0

35.0

8

БГД 10-р хороолол туслах авто замын засвар

2010

150.0

150.0

9

СБД 5-р хороолол доторхи авто замын засвар

2010

150.0

150.0

10

ХУД То вангийн гудамжны авто замын засвар

2010

150.0

150.0

 

Дүн

 

1,220.0

1,220.0

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2010 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХОТЫН ДОТОРХИ

АВТО ЗАМЫН УРСГАЛ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

/сая төг/


д/д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил

Хугацаа

Төсөвт өртөг

2010 онд санхүүжих

1

Их тойруу / Зуун айл — Зүүн 4-н зам /

2010

11.2

11.2

2

ЭТӨЧ / Зүүн 4-н зам - Амгалан / авто зам

2010

22.3

22.3

3

Хөх тэнгэрийн гудамжны авто зам

2010

5.6

5.6

4

Гачууртын зам

2010

26.0

26.0

5

Улиастайн зам

2010

18.6

18.6

6

Баянзүрхийн товчоо чиглэлийн зам

2010

7.4

7.4

7

Улаанхуарангийн зам

2010

9.3

9.3

8

Шар хадны зам

2010

33.5

33.5

9

15-р хорооллын арын авто зам

2010

7.4

7.4

10

Дамбадаржаагийн авто зам

2010

7.4

7.4

11

Хойд Зуслан чиглэлийн авто зам

2010

74.4

74.4

12

Чингэлтэйн авто зам

2010

18.6

18.6

13

Хайлаастын авто зам

2010

11.2

11.2

14

7-н буудал чиглэлийн зам

2010

9.3

9.3

15

Дэнжийн 1000-ийн авто зам

2010

11.2

11.2

16

Их тойруу / Баруун 4-н зам - Баянбүрд / авто зам/

2010

18.6

18.6

17

Жуулчны гудамжны авто зам

2010

7.4

7.4

 

18

Баруун Сэлбийн гудамжны авто зам

2010

9.7

9.7

 

19

Самбуугийн гудамжны авто зам

2010

7.4

7.4

 

20

Их сургуулийн гудамжны авто зам

2010

24.0

24.0

 

21

Нарны зам

2010

32.0

32.0

 

22

Олимпын гудамжны авто зам

2010

11.2

11.2

 

23

Жамъян гүний гудамжны авто зам

2010

3.7

3.7

 

24

Усны гудамжны авто зам

2010

14.9

14.9

 

25

Үндсэн хуулийн гудамжны авто зам

2010

7.4

7.4

 

26

Энэбишийн гудамжны авто зам

2010

14.9

14.9

 

27

Ард Аюушийн гудамжны авто зам

2010

18.6

18.6

 

28

Хасбаатарын гудамжны авто зам

2010

11.2

11.2

 

29

Дамдинбазарын гудамжны авто зам

2010

3.7

3.7

 

30

Жамсранжавын гудамжны авто зам

2010

7.4

7.4

 

31

Баянхошууны зам / араар /

2010

29.8

29.8

 

32

Замчны гудамжны авто зам

2010

14.8

14.8

 

33

Ажилчны гудамжны авто зам

2010

67.0

67.0

 

34

1-р хорооллын арын авто зам

2010

23.6

23.6

 

35

Баянхошууны зам / урдуур /

2010

59.5

59.5

 

36

Зүүн салааны авто зам

2010

24.2

24.2

 

37

Толгойтын авто зам

2010

78.1

78.1

 

38

Орбитын авто зам

2010

18.6

18.6

 

39

Найрамдал Зуслан чиглэлийн авто зам

2010

14.9

14.9

 

40

ЭТӨЧ / Сонсголон - Чингүнжав / авто зам

2010

22.3

22.3

 

41

Сонсголонгийн авто зам

2010

11.2

11.2

 

42

Чингисийн өргөн чөлөөний авто зам

2010

14.9

14.9

 

43

Зайсангийн зам

2010

40.9

40.9

 

44

Дунд голын зам

2010

55.8

55.8

 

45

Төв цэнгэлдэх хүрээлэн орчмын зам

2010

11.2

11.2

 

46

Наадамчдын зам

2010

14.9

14.9

 

47

Айцийн даваа чиглэлийн авто зам

2010

11.2

11.2

 

48

Нисэхийн зам

2010

7.4

7.4

 

49

Биокомбинат чиглэлийн авто зам

2010

14.2

14.2

 

50

Магадлашгүй ажлын зардалд

2010

118.0

118.0

 

 

Дүн

 

1,118.0

1,118.0

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2010 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАМ, ЗАМЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН УРСГАЛ ЗАСВАР, АРЧЛАЛТ БОЛОН БУСАД АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

/сая төг/


д/д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил

Хугацаа

Төсөвт өртөг

2010 онд санхүүжих

1

Автобусны буудлуудад зориулалтын зогсоол гаргах

2010

100.0

100.0

2

Замын ус зайлуулах шугам, худаг шинээр хийх /БГД  2-р  хороо Жасрайн  гудамж,   СБД  3-р хороо    Саруул    худалдааны    төвөөс    хойш 17,19,20-р байр руу ордог зам/

2010

130.0

130.0

3

Гүүр, хоолойн урсгал засварын ажил

2010

200.0

200.0

4

Хотын авто замын арчлалтын ажил

2010

100.0

100.0

5

Замын ус зайлуулах шугам худгийн засвар

2010

70.0

70.0

6

Авто   тээврийн   хэрэгслэлийн   улсын   үзлэг, тооллого

2010

90.0

90.0

7

Хотын  авто замын  материал  шинжилгээний лабораторийн тоног төхөөрөмж худалдан авах

2010

50.0

50.0

8

Зам    гүүрийн   техник   ашиглалтын   төвшинг тодорхойлох тоног төхөөрөмж

2010

20.0

20.0

9

Магадлашгүй ажил

2010

100.0

100.0

 

Нийт

 

860.0

860.0