Дүрэм батлах тухай

2016-12-12 12:34:35
2016 оны 12 сарын 12 –ны өдөр                               Дугаар А/871                                               Улаанбаатар хот
 
 

Дүрэм батлах тухай
 
 
          Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
          1.Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.
 
          2.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан “Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын дүрэм, бүтэц, орон тоог батлах тухай” Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/637 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
                                                   НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                   БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
                                                   ЗАХИРАГЧ                                                                          С.БАТБОЛД