Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/481 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-06-28
А/480 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-06-28
А/475 “Дээлтэй монгол наадам-2017” арга хэмжээний тухай 2017-06-22
А/473 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2017-06-21
А/468 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-21
А/467 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2017-06-20
А/466 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-06-20
А/464 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-20
А/463 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-06-20
А/459 Гадаад томилолтын тухай 2017-06-19
А/458 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-06-19
А/456 Зуслангийн ногоон бүс дэх газрын зөрчил арилгах талаар авах зарим арга хэмжээ тухай 2017-06-19
А/455 Комисс байгуулах тухай 2017-06-19
А/454 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2017-06-19
А/452 Сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-06-19
А/451 Нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгийн бүртгэлийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах тухай 2017-06-19
А/450 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-12
А/430 Түр орон сууцаар хангах тухай 2017-06-13
А/429 Авлигын эсрэг нийслэлийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 2017-06-13
А/425 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-13