Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1181 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-10-08
А/1180 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-07
А/1179 Санхүүжих дүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2020-10-07
А/1178 Тусгай зөвшөөрлийг сэргээн олгох тухай 2020-10-06
А/1175 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-10-06
А/1173 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-05
А/1172 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2020-10-02
А/1171 Боловсрол сургалтын байгууллагын хаяг байршилд өөрчлөлт оруулах тухай 2020-10-02
А/1170 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-10-02
А/1169 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-10-02
А/1167 Аян зохион байгуулах тухай 2020-10-01
А/1166 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-10-01
А/1165 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2020-10-01
А/1164 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2020-09-30
А/1163 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2020-09-30
А/1162 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-09-30
А/1161 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-09-30
А/1160 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-09-30
А/1159 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-09-30
А/1158 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-09-30