Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/27 Хөрөнгийн хэмжээг тогтоох тухай 2017-01-12
А/26 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-01-12
А/25 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-01-12
А/24 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбай, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2017-01-12
А/23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-11
А/22 Гадаад томилолтын тухай 2017-01-11
А/19 Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай 2017-01-10
А/18 Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсийн хязгаарыг тогтоох тухай 2017-01-09
А/17 Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-01-09
А/16 ”Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн” ОНӨТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2017-01-09
А/15 Зөвлөл байгуулах тухай 2017-01-06
А/13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-06
А/11 Гамшгаас хамгаалах сургалт, үзлэгийн төлөвлөгөө батлах тухай 2017-01-05
А/10 “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2017-01-07
А/09 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-01-07
А/08 Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-01-07
А/07 Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-01-07
А/06 Захирамжийн хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 2017-01-05
А/05 Хотын гэрэлтүүлгийн ашиглалт үйлчилгээний тухай 2017-01-06
А/02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-02