Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/739 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-10-05
А/738 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-10-04
А/737 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2017-10-04
А/736 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2017-10-04
А/735 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2017-10-04
А/734 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2017-10-04
А/733 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 2017-10-04
А/730 Мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо сонгон шалгаруулах тухай 2017-10-04
А/727 Гадаад томилолтын тухай 2017-10-04
А/725 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-10-03
А/722 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-10-03
А/721 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-10-03
А/719 Хамтран ажиллах тухай 2017-10-02
А/713 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-28
А/712 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2017-09-27
А/711 Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн хэсэгчилсэн талбайн хилийн заагийг батлах тухай 2017-09-26
А/710 Комисс байгуулах тухай 2017-09-26
А/703 Уралдаан зохион байгуулах тухай 2017-09-22
А/702 Гадаад томилолтын тухай 2017-09-22
А/700 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-09-20