Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/275 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-04-02
А/274 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчинтэй тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай 2018-04-02
А/272 “Нийтийн эзэмшил-Нийгмийн хариуцлага” аян зохион байгуулах тухай 2018-03-30
А/271 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-03-30
А/269 Гамшгаас хамгаалах сургалт, дадлага зохион байгуулах тухай 2018-03-29
А/264 Гадаад томилолтын тухай 2018-03-28
А/259 Зорилт батлах тухай 2018-03-28
А/258 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2018-03-27
А/257 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-03-27
А/256 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2018-03-27
А/255 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-03-27
А/250 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-03-27
А/249 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-03-27
А/248 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2018-03-26
А/247 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2018-03-26
А/244 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-03-26
А/243 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-03-26
А/242 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-03-26
А/239 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-26
А/238 Гадаад томилолтын тухай 2018-03-23