Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/895 Хот тохижилтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-27
А/894 Гадаад томилолтын тухай 2018-09-27
А/893 Барилга балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018-09-26
А/892 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2018-09-26
А/890 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-09-26
А/888 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-09-26
А/884 Гадаад томилолтын тухай 2018-09-25
А/882 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-24
А/879 Газар чөлөөлж, барилга албадан буулгах тухай 2018-09-24
А/877 Аян зохион байгуулах тухай 2018-09-19
А/876 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-18
А/874 Цахилгаан тэжээлт тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-18
А/873 Агаарын бохирдлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-18
А/872 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-18
А/869 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-09-17
А/867 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-17
А/866 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-09-17
А/864 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-14
А/863 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-09-13
А/862 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-09-13