Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/327 Гадаад томилолтын тухай 2017-05-23
А/326 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-05-22
А/324 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2017-05-22
А/323 Дуудлага худалдаагаар газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх олгох газрын байршил тогтоох тухай 2017-05-22
А/321 Хүүхдийн зуслангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-05-19
А/320 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-19
А/318 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-18
А/317 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2017-05-18
А/314 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2017-05-17
А/313 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2017-05-17
А/312 Тээврийн хэрэгсэл худалдан авах тухай 2017-05-17
А/310 Гадаад томилолтын тухай 2017-05-16
А/308 Гамшгаас хамгаалах зорилгоор авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-05-15
А/304 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-12
А/303 Гадаад томилолтын тухай 2017-05-12
А/302 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-12
А/301 “Автомашингүй өдөр” зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-05-16
А/300 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-11
А/299 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2017-05-16
А/298 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2017-05-16