Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/537 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-07-16
А/535 Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2017-07-06
А/532 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2017-07-06
А/531 Шагнах тухай 2017-07-06
А/528 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-07-06
А/524 Мэдээллийн цэг ажиллуулах тухай 2017-07-06
А/520 Урамшил олгох тухай 2017-07-06
А/518 Уулзалт, семинар зохион байгуулах тухай 2017-07-05
А/517 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-07-05
А/516 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-07-05
А/511 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2017-07-05
А/510 Шүлхий өвчинтэй тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-07-04
А/500 Сонгуулийн дахин санал хураалттай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-07-03
А/499 Гадаад томилолтын тухай 2017-07-03
А/498 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-07-03
А/489 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2017-06-30
А/488 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-06-30
А/487 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-30
А/483 “Чандмань” цогцолбор сургуулийн нэр өөрчлөх тухай 2017-06-28
А/482 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-06-28