Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/303 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2018-04-06
А/302 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2018-04-06
А/301 Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-04-06
А/300 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-04-06
А/299 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-04-06
А/298 Зөвлөлдөх санал асуулга явуулах тухай 2018-04-06
А/297 Мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт, паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай 2018-04-06
А/296 Гадаад томилолтын тухай 2018-04-05
А/295 Гадаад томилолтын тухай 2018-04-05
А/292 Нийслэлийн 2018 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг халах, татах ажил зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-04-05
А/291 Хот тохижилтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-04-04
А/290 Гадаад томилолтын тухай 2018-04-04
А/287 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-04-04
А/284 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2018-04-03
А/283 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018-04-03
А/282 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-04-03
А/280 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2018-04-03
А/278 Галын болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай 2018-04-02
А/277 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-04-02
А/276 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-04-02