Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/480 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-05-24
А/479 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018-05-24
А/478 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2018-05-24
А/477 Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллого явуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-05-24
А/476 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-05-23
А/475 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-05-23
А/474 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-05-23
А/473 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-05-23
А/472 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-05-23
А/471 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-05-23
А/470 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-05-23
А/469 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-05-23
А/468 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-05-23
А/467 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-05-23
А/466 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-05-23
А/465 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2018-05-23
А/464 Сууц өмчлөгчдийн холбоодод газар ашиглах эрх олгох тухай 2018-05-23
А/463 Сууц өмчлөгчдийн холбоодын газар ашиглах эрхийн хугацааг сунгах тухай 2018-05-23
А/461 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2018-05-21
А/454 Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах тухай 2018-05-18