Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/523 Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах алба, Мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах, ажиллах журам батлах тухай 2019-05-30
А/521 Дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дүрэм, чиг үүрэг батлах тухай 2019-05-30
А/520 Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-05-30
А/519 Боловсролын салбарын хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай 2019-05-30
А/518 Нийслэлийн хэмжээнд Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай 2019-05-30
А/517 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-29
А/516 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2019-05-29
А/515 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-05-29
А/514 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-05-29
А/512 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-05-29
А/510 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-29
А/509 Гадаад томилолтын тухай 2019-05-29
А/508 Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажилд дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-05-29
А/507 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-29
А/506 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-05-29
А/505 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-28
А/504 Цагийн хязгаар тогтоох тухай 2019-05-28
А/503 Нийслэлийн 2018-2019 оны өвөлжилтийн дүн, 2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 2019-05-28
А/502 Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-05-27
А/501 “Талын салхи 2019” олон улсын мото наадам зохион байгуулах тухай 2019-05-27