Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/802 Нийслэлийн газрын санг бүрдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-10-18
А/801 Туул голын онцгой хамгаалалтын бүс, Улаанбаатар хотын ундны усны эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хориглолтын бүсийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-10-18
А/798 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-10-18
А/797 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2017-10-18
А/778 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-10-18
А/776 Журам батлах тухай 2017-10-18
А/773 Гадаад томилолтын тухай 2017-10-18
А/771 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-10-17
А/768 Гадаад томилолтын тухай 2017-10-16
А/765 Шагнах тухай 2017-10-13
А/763 Хотын гэрэлтүүлгийн ашиглалт үйлчилгээний тухай 2017-10-13
А/762 Гадаад томилолтын тухай 2017-10-06
А/761 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-10-06
А/760 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-10-06
А/759 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-10-06
А/753 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2017-10-06
А/750 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-10-05
А/749 “Ахмадын хотхон-1” ОНӨААТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2017-10-05
А/743 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-10-05
А/741 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2017-10-05