Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1000 Зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2020-08-10
А/999 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-07-27
А/997 Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа амралтын газар, жуулчны баазуудад стандартын үзлэг зохион байгуулах тухай 2020-07-27
А/996 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-07-24
А/995 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-07-24
А/994 Сургуулийн бүтэц өөрчлөх тухай 2020-07-24
А/992 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-07-24
А/991 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2020-07-24
А/990 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-07-22
А/989 Эрх олгох тухай 2020-07-21
А/988 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 2020 оны гүйцэтгэлийн гэрээний эхний хагас жилийн биелэлтийн дүнгийн тухай 2020-07-21
А/986 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-07-21
А/972 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2020-07-10
А/971 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2020-07-10
А/970 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2020-07-10
А/969 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлөөс чиглэл хасах тухай 2020-07-10
А/966 Төв цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны тухай 2020-07-09
А/965 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2020-07-09
А/964 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалтыг өөрчлөх тухай 2020-07-08
А/963 Урамшуулал олгох тухай 2020-07-08