Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/116 Эрх олгох тухай 2018-02-08
А/114 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-08
А/112 Сар шинийн баярын өдрүүдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-02-08
А/107 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-06
А/105 Эрх олгох тухай 2018-02-05
А/103 Цэргийн мэргэжил олгох сургалтыг зохион байгуулах тухай 2018-02-05
А/101 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2018-02-02
А/100 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-02-02
А/95 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2018-01-31
А/94 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2018-01-31
А/93 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2018-01-31
А/90 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-31
А/89 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-01-31
А/88 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-01-31
А/87 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018-01-31
А/86 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-01-31
А/85 Удирдах хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай 2018-01-30
А/83 Гүйцэтгэлийн гэрээ байгуулах тухай 2018-01-29
А/82 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-29
А/81 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-26