Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/381 Гадаад томилолтын тухай 2017-05-31
А/380 Улаанбаатар хотын жуулчны мэдээллийн төвүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-05-31
А/378 Шагнах тухай 2017-05-31
А/370 Барилгын зөвшөөрөл олгох, барилга байгууламж ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах талаар авах арга хэмжээний тухай 2017-05-31
А/367 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2017-05-30
А/366 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2017-05-30
А/365 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-30
А/364 Гадаад томилолтын тухай 2017-05-30
А/361 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-30
А/360 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-29
А/356 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-29
А/355 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах арим арга хэмжээний тухай 2017-05-29
А/354 Шагнах тухай 2017-05-29
А/353 Гадаад томилолтын тухай 2017-05-26
А/352 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-05-26
А/351 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-05-26
А/336 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 2017-05-24
А/333 Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-05-24
А/329 Зураг төсөв боловсруулах ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-05-24
А/328 Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлыг нээлттэй зохион байгуулах тухай 2017-05-23