Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/360 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-04-24
А/359 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-04-24
А/358 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-04-24
А/357 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-04-24
А/356 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-04-24
А/354 24 цагаар худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2018-04-23
А/351 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2018-04-20
А/349 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-04-20
А/348 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2018-04-20
А/341 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018-04-20
А/334 Комисс байгуулах тухай 2018-04-19
А/327 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2018-04-13
А/323 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-04-06
А/322 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-04-06
А/310 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-04-06
А/308 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-04-06
А/307 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-04-06
А/306 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-04-06
А/305 Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай 2018-04-06
А/304 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2018-04-06