Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/70 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2017-02-10
А/69 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2017-02-10
А/68 Нийслэлийн өмчид цэцэрлэгийн барилга бүртгэн авах тухай 2017-02-10
А/67 Нийслэлийн өмчид байр бүртгэн авах тухай 2017-02-10
А/66 Нийслэлийн өмчид зөөврийн ус түгээх байр бүртгэн авах тухай 2017-02-10
А/64 Сургалт зохион байгуулах тухай 2017-02-09
А/62 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-02-09
А/60 Санхүүжилтийн тухай 2017-02-08
А/59 ”Нийслэлийн орон сууцны корпораци” ОНӨААТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2017-02-08
А/58 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбай, зориулалт, байршил, нэр, эдэлбэрийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай 2017-02-03
А/57 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-02-03
А/56 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2017-02-03
А/55 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-02-03
А/54 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-02-03
А/52 Гадаад томилолтын тухай 2017-02-01
А/51 Сар шинийн баярыг угтсан зарим арга хэмжээний тухай 2017-02-01
А/105 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-02-24
А/104 Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2017-02-24
А/102 Татварын буцаан олголтын тухай 2017-02-23
А/100 Сургалт зохион байгуулах тухай 2017-02-22