Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1233 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-10-23
А/1232 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-10-21
А/1230 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-10-21
А/1229 Газар эзэмших эрхийн зориулалт өөрчлөх тухай 2020-10-21
А/1227 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 2020-10-21
А/1226 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 2020-10-21
А/1225 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-10-21
А/1224 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2020-10-21
А/1223 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-10-21
А/1222 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-10-21
А/1221 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2020-10-21
А/1220 Сайжруулсан түлшний тээвэрлэлтийн тарифт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-10-21
А/1219 Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай 2020-10-21
А/1218 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-10-21
А/1217 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-10-21
А/1216 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-10-21
А/1215 Мөнгөн урамшуулал олгох тухай 2020-10-21
А/1214 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-10-21
А/1213 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-10-21
А/1212 Газар эзэмших эрхийн зориулалт өөрчлөх тухай 2020-10-21