Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/581 Захирамжийн хавсралтын зарим заалтыг хүчингүй болгох тухай 2017-08-02
А/580 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-08-02
А/578 Марафон зохион байгуулах тухай 2017-08-02
А/572 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-08-01
А/571 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-08-01
А/569 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-07-27
А/562 Нийслэлийн нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа тээврийн хэрэгслүүдэд байгалийн шатдаг хий ашиглах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-07-24
А/558 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-07-24
А/556 Гадаад томилолтын тухай 2017-07-17
А/554 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2017-07-17
А/553 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-07-17
А/550 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-07-17
А/549 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-07-17
А/548 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2017-07-17
А/544 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-07-17
А/543 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-07-17
А/542 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2017-07-17
А/541 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2017-07-17
А/539 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-07-17
А/538 Батлан хамгаалахын сайд, нийслэлийн засаг дарга бөгөөд улаанбаатар хотын захирагчийн хамтарсан тушаал, захирамж 2017-07-16