Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/612 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-08-21
А/611 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-08-21
А/609 Тусгай зөвшөөрлийг цуцалж, газрын хэвлий ашиглах эрхийг дуусгавар болгох тухай 2017-08-21
А/608 Цэргийн сургалт бэлтгэл зохион байгуулах тухай 2017-08-21
А/606 Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-08-18
А/605 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-18
А/604 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-08-18
А/603 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-17
А/601 Нийслэлд тээврийн хэрэгслийг зориулалтын автомашинаар зөөж шилжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2017-08-17
А/600 Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 2017-08-17
А/597 Гадаад томилолтын тухай 2017-08-17
А/596 Аян зохион байгуулах тухай 2017-08-16
А/595 Замын хөдөлгөөний түгжрэл, ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-08-16
А/594 Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-08-02
А/587 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017-08-02
А/586 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2017-08-02
А/585 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2017-08-02
А/584 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 2017 оны Гүйцэтгэлийн гэрээний эхний хагас жилийн биелэлтийн дүнгийн тухай 2017-08-02
А/583 Нийслэлийн засаг дарга, төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан захирамж, тушаал 2017-08-02
А/582 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-02