Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/96 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-02-17
А/94 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-02-17
А/93 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй гүйцэтгэлийн гэрээ байгуулах тухай 2017-02-16
А/92 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-02-15
А/91 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-02-15
А/90 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбай, зориулалт, байршил, нэр, эдэлбэрийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай 2017-02-15
А/89 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-02-15
А/86 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-02-15
А/85 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2017-02-14
А/84 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай 2017-02-14
А/83 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай 2017-02-14
А/82 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай 2017-02-14
А/81 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай 2017-02-14
А/80 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай 2017-02-14
А/79 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-02-14
А/77 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-02-13
А/76 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2017-02-13
А/73 Ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2017-02-10
А/72 Нийслэлийн өмчид гүний худгийн барилга бүртгэн авах тухай 2017-02-10
А/71 Нийслэлийн өмчид зоорийн давхар бүртгэн авах тухай 2017-02-10