Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/455 Ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагыг тодорхойлох тухай 2019-05-15
А/454 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019-05-14
А/453 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019-05-14
А/452 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-05-14
А/451 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-14
А/450 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-14
А/449 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-14
А/448 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-14
А/447 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-14
А/446 Нэр өөрчлөх тухай 2019-05-14
А/444 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-05-14
А/443 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-05-14
А/442 Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын бэлтгэл ажлыг хангах тухай 2019-05-14
А/441 Зөвлөл шинэчлэн байгуулах, журам батлах тухай 2019-05-14
А/440 “Улаанбаатар марафон-2019” олон улсын гүйлтийг зохион байгуулах тухай 2019-05-14
А/439 Уралдаан зохион байгуулах тухай 2019-05-13
А/438 “Автомашингүй өдөр” зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-05-13
А/436 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-13
А/435 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2019-05-13
А/434 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг хэсэгчлэн цуцлах тухай 2019-05-13