Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1160 Сургалтын орчныг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-12-07
А/1159 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-12-07
А/1158 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-12-07
А/1157 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2018-12-07
А/1156 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-12-07
А/1155 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-12-07
А/1153 Тооллого явуулах тухай 2018-12-07
А/1152 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-12-07
А/1151 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох 2018-12-07
А/1150 Тогтоол хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-12-07
А/1148 Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2018-12-06
А/1142 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2018-12-06
А/1137 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-12-04
А/1135 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-12-04
А/1134 Гадаад томилолтын тухай 2018-12-03
А/1133 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-12-03
А/1132 Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах тухай 2018-12-03
А/1131 Цэцэрлэг өөрчлөн зохион байгуулах тухай 2018-12-03
А/1130 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-12-03
А/1129 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-12-03