Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/802 Газар чөлөөлөх тухай 2018-08-31
А/801 Газар чөлөөлөх тухай 2018-08-31
А/800 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-08-31
А/798 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-08-30
А/795 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-30
А/794 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-30
А/793 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-30
А/792 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-08-30
А/791 “Улаанбаатар түншлэл-2018” Олон Улсын үзэсгэлэн зохион байгуулах тухай 2018-08-30
А/785 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг буулган, дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай 2018-08-29
А/783 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018-08-29
А/782 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2018-08-29
А/781 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-08-29
А/780 Гадаад томилолтын тухай 2018-08-29
А/778 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2018-08-29
А/777 Хот тохижилтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-08-29
А/776 Тээврийн хэрэгслийн жишиг зогсоолыг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-08-29
А/775 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-29
А/774 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-29
А/772 Ажиллах цагийн хуваарь тогтоох тухай 2018-08-28