Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1118 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2020-09-21
А/1117 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-09-21
А/1116 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-09-18
А/1115 Хугацаат цэргийн албаны татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай 2020-09-17
А/1114 Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 2020-09-15
А/1113 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 2020-09-15
А/1111 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-09-15
А/1110 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-09-15
А/1109 Цэргийн дүйцүүлэх албаны бэлтгэл, тусгай үүргийн бэлтгэл шатны сургалтыг зохион байгуулах тухай 2020-09-14
А/1107 Аян зохион байгуулах тухай 2020-09-11
А/1104 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-09-09
А/1100 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2020-09-09
А/1099 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс эд хөрөнгө хасах тухай 2020-09-09
А/1098 Газар албадан чөлөөлөх тухай 2020-09-03
А/1097 Газрын зөрчил арилгах, орчны аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай 2020-09-03
А/1095 Шагнах тухай 2020-09-03
А/1094 Захирамжийн хавсралтад засвар оруулах тухай 2020-09-02
А/1093 Бүтэц, орон тоо батлах тухай 2020-09-02
А/1092 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-09-02
А/1084 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-08-31