Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/531 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-08
А/530 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-06-08
А/529 Хот тохижилтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-06-08
А/526 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2018-06-08
А/525 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-06-08
А/524 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-06-08
А/523 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-06-08
А/522 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2018-06-08
А/520 Үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-06-07
А/519 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай 2018-06-07
А/518 Шагнах тухай 2018-06-07
А/517 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-06-06
А/516 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-06
А/515 Нийслэлийн 2017-2018 оны өвөлжилтийн дүн, 2018-2019 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай 2018-06-05
А/514 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-05
А/513 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-05
А/512 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2018-06-05
А/511 Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018-06-05
А/510 Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2018-06-05
А/509 Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2018-06-04