Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/210 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-22
А/209 Төслийн удирдах албаар батламжлах тухай 2019-03-21
А/208 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-03-20
А/207 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-20
А/205 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-18
А/204 “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2019-03-18
А/203 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2019-03-18
А/202 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2019-03-18
А/201 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2019-03-18
А/200 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-03-18
А/199 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-18
А/198 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-18
А/196 Гадаад томилолтын тухай 2019-03-14
А/195 Гадаад томилолтын тухай 2019-03-14
А/194 “Эрсдэлгүй хороо” аяныг зохион байгуулах тухай 2019-03-14
А/193 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2019-03-14
А/191 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-14
А/190 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-14
А/189 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-14
А/188 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-14