Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/216 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2017-04-13
А/214 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-12
А/213 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-12
А/212 Нэр өөрчлөх тухай 2017-04-12
А/210 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-12
А/209 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-12
А/205 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2017-04-12
А/204 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-10
А/203 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй зарим орон сууцны барилгыг буулган, дахин төлөвлөж, барилгажуулах тухай 2017-04-10
А/201 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-10
А/198 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-07
А/197 Нийслэлийн өмчийг гэрээгээр ашиглуулах тухай 2017-04-07
А/196 Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай 2017-04-07
А/195 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-07
А/194 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-04-07
А/193 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-04-07
А/192 Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах тухай 2017-04-07
А/190 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-06
А/187 Гадаад томилолтын тухай 2017-04-05
А/186 2017 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-04-05