Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1144 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-09-30
А/1143 Газар албадан чөлөөлөх тухай 2020-09-30
А/1142 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2020-09-30
А/1141 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2020-09-30
А/1140 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-09-29
А/1139 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-09-29
А/1138 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-09-29
А/1135 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-09-29
А/1134 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-09-29
А/1133 Сургуулийн бүтэц өөрчлөх тухай 2020-09-29
А/1132 Сургуулийн бүтэц өөрчлөх тухай 2020-09-29
А/1131 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2020-09-29
А/1130 Угаарын хийн хордлогын эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах тухай 2020-09-28
А/1129 Захирамжийн хугацааг сунгах тухай 2020-09-28
А/1128 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2020-09-28
А/1126 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-09-28
А/1125 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-09-28
А/1124 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2020-09-25
А/1120 Нэрийн комисс батлах тухай 2020-09-22
А/1119 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-09-21