Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/676 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2017-09-11
А/671 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-07
А/662 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-09-05
А/660 Гадаад томилолтын тухай 2017-09-05
А/659 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-09-05
А/656 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-01
А/655 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-09-01
А/654 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-09-01
А/650 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2017-09-01
А/646 Гадаад томилолтын тухай 2017-08-30
А/643 Гадаад томилолтын тухай 2017-08-29
А/640 Захирамжийн хавсралтын зарим хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2017-08-29
А/637 Зуслангийн зориулалтаар газар эзэмших, ашиглах эрх олгох ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2017-08-28
А/628 Үзлэг, шалгалт хийх тухай 2017-08-25
А/626 “Хүндэт донор” иргэдийг нийтийн тээврийн хэрэгслээр хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр зорчуулах ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-08-25
А/622 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-08-24
А/621 Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-23
А/620 Хүүхдийн уран бүтээлийн олон улсын анхдугаар наадмыг зохион байгуулах тухай 2017-08-23
А/619 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2017-08-23
А/618 Удирдах хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай 2017-08-22