Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/510 Шүлхий өвчинтэй тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-07-04
А/500 Сонгуулийн дахин санал хураалттай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-07-03
А/499 Гадаад томилолтын тухай 2017-07-03
А/498 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-07-03
А/489 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2017-06-30
А/488 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-06-30
А/487 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-30
А/483 “Чандмань” цогцолбор сургуулийн нэр өөрчлөх тухай 2017-06-28
А/482 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-06-28
А/481 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-06-28
А/480 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-06-28
А/475 “Дээлтэй монгол наадам-2017” арга хэмжээний тухай 2017-06-22
А/473 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2017-06-21
А/468 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-21
А/467 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2017-06-20
А/466 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-06-20
А/464 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-20
А/463 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-06-20
А/459 Гадаад томилолтын тухай 2017-06-19
А/458 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-06-19