Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/133 Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, дадлагыг зохион байгуулах тухай 2017-03-15
А/125 Гадаад томилолтын тухай 2017-03-13
А/123 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-13
А/122 Орон сууц нийслэлийн өмчид бүртгэн авах тухай 2017-03-10
А/121 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-03-10
А/120 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг буулган дахин төлөвлөж, барилгажуулах тухай 2017-03-10
А/118 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2017-03-10
А/117 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2017-03-10
А/116 Гадаад томилолтын тухай 2017-03-07
А/114 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2017-03-07
А/113 Гадаад томилолтын тухай 2017-03-07
А/112 Төслийн бэлтгэлийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2017-03-07
А/111 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-03-06
А/110 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-06
А/109 Иргэнд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-03-03
А/108 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2017-03-03
А/107 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-03-03
А/106 Гадаад томилолтын тухай 2017-03-03
А/99 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-02-22
А/98 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-02-21