Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/722 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-10-03
А/721 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-10-03
А/719 Хамтран ажиллах тухай 2017-10-02
А/713 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-28
А/712 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2017-09-27
А/711 Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн хэсэгчилсэн талбайн хилийн заагийг батлах тухай 2017-09-26
А/710 Комисс байгуулах тухай 2017-09-26
А/703 Уралдаан зохион байгуулах тухай 2017-09-22
А/702 Гадаад томилолтын тухай 2017-09-22
А/700 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-09-20
А/698 “Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2017-09-20
А/697 “Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв” НӨҮГ-ын дүрэм, бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2017-09-20
А/695 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-09-18
А/690 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-09-15
А/688 Тооллого явуулах тухай 2017-09-18
А/687 Нийслэлийн 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-09-12
А/686 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-12
А/684 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2017-09-11
А/682 Гадаад томилолтын тухай 2017-09-11
А/679 Нийслэлийн 2017 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажил зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-09-11