Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/82 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай 2017-02-14
А/81 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай 2017-02-14
А/80 Хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлах тухай 2017-02-14
А/79 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-02-14
А/77 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-02-13
А/76 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2017-02-13
А/73 Ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2017-02-10
А/72 Нийслэлийн өмчид гүний худгийн барилга бүртгэн авах тухай 2017-02-10
А/71 Нийслэлийн өмчид зоорийн давхар бүртгэн авах тухай 2017-02-10
А/70 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2017-02-10
А/69 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2017-02-10
А/68 Нийслэлийн өмчид цэцэрлэгийн барилга бүртгэн авах тухай 2017-02-10
А/67 Нийслэлийн өмчид байр бүртгэн авах тухай 2017-02-10
А/66 Нийслэлийн өмчид зөөврийн ус түгээх байр бүртгэн авах тухай 2017-02-10
А/64 Сургалт зохион байгуулах тухай 2017-02-09
А/62 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-02-09
А/60 Санхүүжилтийн тухай 2017-02-08
А/59 ”Нийслэлийн орон сууцны корпораци” ОНӨААТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2017-02-08
А/54 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-02-03
А/58 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбай, зориулалт, байршил, нэр, эдэлбэрийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай 2017-02-03