Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/584 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-25
А/583 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-25
А/582 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-25
А/581 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-25
А/580 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-25
А/579 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-25
А/578 Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд байгаа мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх тухай 2018-06-25
А/577 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-06-25
А/574 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-25
А/572 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-22
А/571 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-22
А/568 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-06-21
А/567 “Эрүүл иргэн” аян зохион байгуулах тухай 2018-06-21
А/566 Их наадам зохион байгуулах тухай 2018-06-21
А/565 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-21
А/564 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-06-21
А/563 Өдөрлөг зохион байгуулах тухай 2018-06-21
А/560 Чуулга уулзалт хамтран зохион байгуулах тухай 2018-06-20
А/559 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-06-20
А/558 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-06-20