Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/550 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-07-17
А/549 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-07-17
А/548 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2017-07-17
А/544 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-07-17
А/543 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-07-17
А/542 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2017-07-17
А/541 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2017-07-17
А/539 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-07-17
А/538 Батлан хамгаалахын сайд, нийслэлийн засаг дарга бөгөөд улаанбаатар хотын захирагчийн хамтарсан тушаал, захирамж 2017-07-16
А/537 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-07-16
А/535 Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2017-07-06
А/532 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2017-07-06
А/531 Шагнах тухай 2017-07-06
А/528 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-07-06
А/524 Мэдээллийн цэг ажиллуулах тухай 2017-07-06
А/520 Урамшил олгох тухай 2017-07-06
А/518 Уулзалт, семинар зохион байгуулах тухай 2017-07-05
А/517 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-07-05
А/516 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-07-05
А/511 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2017-07-05