Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/446 Бүгд Найрамдах Сингапур, Бруней Улсуудад явуулах тухай 2013-05-03
А/445 Нийслэлийн өвөлжилт өнгөрүүлсэн дүн, 2013-2014 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 2013-05-03
А/444 Нийслэлийн өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах байнгын ажиллагаатай комисс томилох тухай 2013-05-03
А/443 Шагнах тухай 2013-05-03
А/442 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-05-02
А/439 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-04-30
А/438 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-04-30
А/437 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-04-30
А/436 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-04-30
А/435 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-04-30
А/434 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2013-04-30
А/433 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-04-30
А/432 Автомашин худалдан авах тухай 2013-04-30
А/431 Нийслэлийн нийтийн зориулалттай өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогыг зохион байгуулан явуулах тухай 2013-04-30
А/430 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-04-29
А/429 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-04-29
А/428 Татвар төлөгчдийн өдрүүдийг зохион байгуулах тухай 2013-04-29
А/427 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-04-26
А/426 Хүндэтгэлийн тоглолт зохион байгуулах тухай 2013-04-26
А/425 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-04-25