Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/545 Ерөнхий боловсролын сургуулийн ангилал солих тухай 2013-05-30
А/544 БНСУ-д сургалтанд явуулах тухай 2013-05-30
А/543 Бүгд Найрамдах Итали, Чех, Польш Улсуудад явуулах тухай 2013-05-30
А/542 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-05-30
А/541 Цэргийн дүйцүүлэх албан хаагчдын сургалт явуулах тухай 2013-05-29
А/540 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-29
А/539 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2013-05-29
А/538 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2013-05-29
А/537 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2013-05-29
А/536 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2013-05-29
А/535 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2013-05-29
А/534 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2013-05-29
А/533 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2013-05-31
А/532 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2013-05-29
А/531 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-28
А/530 Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-05-28
А/529 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-05-28
А/528 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын багцаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-05-27
А/527 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-05-27
А/526 Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2013-05-27