Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/410 Барилга, хот байгуулалтын сайдаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-04-19
А/409 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2013-04-19
А/408 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-04-18
А/407 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-04-17
А/406 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай 2013-04-18
А/405 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-04-18
А/404 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-04-22
А/402 Зарим арга хэмжээний тухай 2013-04-17
А/400 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-04-16
А/399 Журам батлах тухай 2013-04-16
А/395 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх тухай 2013-04-15
А/392 Хуучин обьектыг буулгаж газар чөлөөлөх тухай 2013-04-15
А/391 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-04-15
А/390 Контракт дүгнэх тухай 2013-04-15
А/389 Гүрж улсад сургалтанд явуулах тухай 2013-04-12
А/388 Онол практикийн бага хурал зохион байгуулах тухай 2013-04-12
А/387 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, хэлтсүүдийн дүрэм батлах тухай 2013-04-11
А/383 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн дугуйн зам, явган замын гэрэлтүүлгийн төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-04-11
А/382 Барилга, хот байгуулалтын салбарт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-04-11
А/378 БНСУ-д сургалтанд явуулах тухай 2013-04-10