Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1187 Агаарын бохирдлыг бууруулж, өрхөд зориулсан эрчим хүчний хэмнэлттэй халаалт, дулаалгын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлэх 2020-10-12
А/1186 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-10-12
А/1185 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-10-12
А/1184 Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-10-09
А/1181 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-10-08
А/1180 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-07
А/1179 Санхүүжих дүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2020-10-07
А/1178 Тусгай зөвшөөрлийг сэргээн олгох тухай 2020-10-06
А/1175 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-10-06
А/1173 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-10-05
А/1172 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2020-10-02
А/1171 Боловсрол сургалтын байгууллагын хаяг байршилд өөрчлөлт оруулах тухай 2020-10-02
А/1170 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-10-02
А/1169 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-10-02
А/1167 Аян зохион байгуулах тухай 2020-10-01
А/1166 Эрх шилжүүлэх тухай 2020-10-01
А/1165 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2020-10-01
А/1164 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2020-09-30
А/1163 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2020-09-30
А/1162 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2020-09-30