Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/247 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2018-03-26
А/244 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-03-26
А/243 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-03-26
А/242 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-03-26
А/239 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-26
А/238 Гадаад томилолтын тухай 2018-03-23
А/236 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-23
А/232 Гадаад томилолтын тухай 2018-03-22
А/231 Тэмцээн, үзэсгэлэн зохион байгуулах тухай 2018-03-22
А/229 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018-03-21
А/228 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018-03-21
А/227 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2018-03-20
А/226 Гадаад томилолтын тухай 2018-03-19
А/225 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 2018-03-19
А/224 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-03-19
А/223 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-15
А/221 Гадаад томилолтын тухай 2018-03-06
А/220 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-06
А/219 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-05
А/214 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-02