Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-15
А/08 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2021-01-14
А/07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-01-14
А/06 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021-01-09
А/05 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2021-01-08
А/04 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2021-01-08
А/03 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-01-04
А/02 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-01-04
А/1346 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-12-31
А/1345 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-12-31
А/1344 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-12-31
А/1343 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-12-31
А/1341 Цэцэрлэгийг өөрчлөн байгуулах тухай 2020-12-31
А/1340 Боловсрол сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-12-31
А/1339 Ерөнхий боловсролын сургуулийг өөрчлөн байгуулах тухай 2020-12-31
А/1338 Ерөнхий боловсролын сургуулийг өөрчлөн байгуулах тухай 2020-12-31
А/1325 Нийслэлийн 2020 оны Хөдөлмөрийн аварга шалгаруулах тухай 2020-12-23
А/1324 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-12-23
А/1323 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-12-23
А/1320 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020-12-22