Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/596 Аян зохион байгуулах тухай 2017-08-16
А/595 Замын хөдөлгөөний түгжрэл, ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-08-16
А/594 Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-08-02
А/587 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2017-08-02
А/586 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2017-08-02
А/585 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2017-08-02
А/584 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 2017 оны Гүйцэтгэлийн гэрээний эхний хагас жилийн биелэлтийн дүнгийн тухай 2017-08-02
А/583 Нийслэлийн засаг дарга, төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан захирамж, тушаал 2017-08-02
А/582 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-02
А/581 Захирамжийн хавсралтын зарим заалтыг хүчингүй болгох тухай 2017-08-02
А/580 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-08-02
А/578 Марафон зохион байгуулах тухай 2017-08-02
А/572 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-08-01
А/571 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-08-01
А/569 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-07-27
А/562 Нийслэлийн нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа тээврийн хэрэгслүүдэд байгалийн шатдаг хий ашиглах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-07-24
А/558 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-07-24
А/556 Гадаад томилолтын тухай 2017-07-17
А/554 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2017-07-17
А/553 Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-07-17