Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/28 Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай 2014-01-23
А/27 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 2014-01-23
А/26 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу сонгогдсон байршлуудад баригдах инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах тухай 2014-01-23
А/25 “Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2014-01-23
А/22 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2014-01-16
А/21 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-01-16
А/20 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-01-16
А/19 Хот тохижилтын тусгай зориулалтын машин механизм худалдан авах тухай 2014-01-16
А/18 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2014-01-16
А/17 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2014-01-16
А/16 БНСУ-д явуулах тухай 2014-01-16
А/15 Цахим архив төслийн ажлыг эхлүүлэх тухай 2014-01-14
А/13 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-01-14
А/12 ОХУ-ын Якутск хотод явуулах тухай 2014-01-14
А/11 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2014-01-13
А/10 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-01-14
А/09 Сар шинийн баярыг угтсан зарим арга хэмжээний тухай 2014-01-13
А/08 А.Цэрэнбатад чөлөө олгох тухай 2014-01-27
А/03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2014-01-08
А/02 Япон Улсын Токио хотод болох сургалтанд оролцуулах тухай 2014-01-03