Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/189 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр, автозам ашигласны төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-03-18
А/187 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-03-18
А/186 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2014-03-18
А/185 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2014-03-18
А/184 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2014-03-18
А/183 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-03-18
А/182 Шугам сүлжээний ашиглалтыг сайжруулах тухай 2014-03-18
А/181 АНУ-ын Аляска, Илинойс мужуудад томилолтоор явуулах тухай 2014-03-18
А/179 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 2014-03-17
А/178 Улаанбаатар хотод ачаа тээврийн нэгдсэн логистик төв байгуулах тухай 2014-03-17
А/177 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-17
А/176 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-03-17
А/176 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-03-17
А/175 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-03-17
А/174 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-17
А/173 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-03-17
А/172 Сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах тухай 2014-03-17
А/171 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-17
А/170 Шагнах тухай 2014-03-14
А/169 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-14