Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/491 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах, дэлхийн байгаль орчны өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2013-05-16
А/490 Журам батлах тухай 2013-05-16
А/489 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-16
А/488 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-16
А/487 Зураг төслийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-05-15
А/486 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-15
А/485 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-05-15
А/484 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-05-15
А/483 Журам батлах тухай 2013-05-15
А/482 Зураг төслийн ажлын жагсаалт батлах тухай 2013-05-14
А/481 БНСУ-д томилон ажиллуулах тухай 2013-05-14
А/480 Суудлын автомашин хэрэглэх эрхийн тухай 2013-05-14
А/479 Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй боловсруулах үйлдвэрүүдийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2013-05-14
А/478 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-05-14
А/477 Журам батлах тухай 2013-05-14
А/476 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-05-13
А/475 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-05-13
А/474 Нийслэлийн төрийн байгууллага хоорондын албан хэрэг хөтлөлтийн програм хангамж нэвтрүүлэх тухай 2013-05-14
А/473 “Амгалан дулааны станц”-ын дулааны шугамын зураг төсөл боловсруулах тухай 2013-05-13
А/472 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-05-13