Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/835 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-09-06
А/834 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-09-06
А/833 Хот тохижилтын машин механизм худалдан авах тухай 2013-09-06
А/831 Бүгд Найрамдах Солонгос улсад томилолтоор явуулах тухай 2013-09-05
А/831 Бүгд Найрамдах Солонгос улсад томилолтоор явуулах тухай 2013-09-09
А/830 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-09-05
А/829 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-09-05
А/828 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-09-05
А/827 Хууль тогтоомж зөрчсөн шийдвэрийг хүчингүй болгох тухай 2013-09-05
А/826 Орон сууцны хорооллын доторхи инженерийн шугам сүлжээг хонгилын системд шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-09-04
А/823 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-03
А/822 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-03
А/821 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-09-03
А/820 Цэргийн дүйцүүлэх албан хаагчдын сургалт зохион байгуулах тухай 2013-09-02
А/819 Нийслэлийн ногоон бүстэй холбоотойгоор хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2013-08-30
А/818 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-08-30
А/817 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-08-30
А/816 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013-08-30
А/815 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-08-30
А/814 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-08-30