Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/606 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012-10-08
А/605 “Улаанбаатар сонсож байна” Нийслэлийн лавлагаа, мэдээллийн төвийг ажиллуулах тухай 2012-10-08
А/602 Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод болгож, гүйцэтгэлийн хяналтыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 2012-10-08
А/601 Захирамжийн холбогдох хэсэг болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2012-10-05
А/600 Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх ажлыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 2012-10-05
А/599 Цалин урамшуулал олгох тухай 2012-10-05
А/598 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2012-10-05
А/597 Захирамжинд нэмэлт оруулах тухай 2012-10-03
А/596 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-10-03
А/595 Эрх шилжүүлэх тухай 2012-10-03
А/594 Хөрөнгө оруулалтын ажлын зориулалтыг өөрчлөх тухай 2012-10-03
А/593 БНСУ-ын Сөүл хотод сургалтад хамруулах тухай 2012-10-03
А/592 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-10-03
А/591 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-10-03
А/590 Шугам сүлжээний худгийн ашиглалтыг сайжруулах тухай 2012-10-03
А/589 Түлш нөөцлөх агуулахаас боловсруулсан түлш тээвэрлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тухай 2012-10-02
А/588 Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын комиссын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2012-10-01
А/587 Захирамжийн холбогдох заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2012-10-01
А/586 Газар хамгаалах, газартай холбогдон үүссэн зөрчлийг таслан зогсоох, арилгах зарим арга хэмжээний тухай 2012-10-01
А/106/696 Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөрийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн хамтарсан тушаал, захирамж 2011-09-22