Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/878 Шагнах тухай 2013-09-17
А/877 Олон улсын хуралдаанд оролцуулах тухай 2013-09-17
А/876 Төсвийн хөрөнгө хэмнэх тухай 2013-09-16
А/873 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-16
А/872 2013 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-09-16
А/871 Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 2013-09-16
А/869 Их Британи, Умард Ирландын Вант Улсад явуулах тухай 2013-09-16
А/867 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу сонгогдсон байршлуудад баригдах инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах тухай 2013-09-16
А/866 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн тооллого, татвар төлөгч иргэнийг бүртгэлжүүлэх тухай 2013-09-16
А/865 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-13
А/864 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2013-09-13
А/863 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-13
А/862 Оюутны сургалтын төлбөрийн тухай 2013-09-13
А/861 Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай 2013-09-13
А/860 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-09-12
А/859 Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-09-11
А/858 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-09-11
А/857 Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай 2013-09-11
А/856 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-09-11
А/855 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-09-11