Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/943 Ажлын хэсэг томилох тухай 2013-10-15
А/942 Туул, Дунд голын эргийн дагуу амралт зугаалгын бүс байгуулах тухай 2013-10-15
А/941 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-14
А/940 БНСУ-д сургалтанд явуулах тухай 2013-10-14
А/939 БНСУ-д албан томилолтоор явуулах тухай 2013-10-14
А/936 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-10-11
А/934 Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2013-10-08
А/933 Бельги улсад томилолтоор явуулах тухай 2013-10-08
А/932 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-10-09
А/930 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-08
А/929 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-10-08
А/928 Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-10-08
А/927 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-10-08
А/926 БНХАУ-д Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 2013-10-07
А/925 Журам батлах тухай 2013-10-07
А/924 Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай 2013-10-07
А/923 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-07
А/922 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-10-07
А/921 “Монгол наадам цогцолбор” орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрлэлийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2013-10-04
А/920 Журам батлах тухай 2013-10-02