Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/506 Эрхийн бичгээр урамшуулах тухай 2013-05-20
А/505 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-05-17
А/504 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-05-17
А/503 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-05-17
А/501 Эрүүл мэндийн сайдын багцаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-05-17
А/500 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-05-17
А/499 Тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол байгуулах тухай 2013-05-17
А/498 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авах тухай 2013-05-17
А/497 Швейцарь Улсын Женев хотод явуулах тухай 2013-05-14
А/496 “Монгол цэргийн жавхаа” уралдааны шагнал гардуулах ёслол, хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-05-17
А/495 Боловсруулсан түлш нийлүүлэх ажлыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 2013-05-16
А/494 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 2013-05-16
А/493 ”Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв” /НӨҮГ/-ын дүрэм, бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2013-05-16
А/492 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-05-16
А/491 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах, дэлхийн байгаль орчны өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2013-05-16
А/490 Журам батлах тухай 2013-05-16
А/489 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-16
А/488 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-16
А/487 Зураг төслийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-05-15
А/486 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-05-15