Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/990 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-11-08
А/989 “Ахмадын хотхон-1” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрлэлийн газрын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2013-11-07
А/988 Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсад явуулах тухай 2013-11-07
А/987 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2013-11-07
А/986 Шагнах тухай 2013-11-06
А/985 Япон Улсын Осака хотод явуулах тухай 2013-11-05
А/984 “Иргэний оролцоотой төсөв -2014” хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай 2013-11-01
А/1043 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжлах тухай 2013-11-29
А/1041 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжлах тухай 2013-11-29
А/1040 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжлах тухай 2013-11-29
А/1039 Тайланд улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-11-29
А/1037 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-11-29
А/1036 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2013-11-29
А/1035 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-11-29
А/1035 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-11-29
А/1034 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-11-29
А/1033 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-11-29
А/1032 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-11-29
А/1031 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-11-28
А/1027 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-11-27