Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1053 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2013-12-04
А/1052 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-12-03
А/1051 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай 2013-12-03
А/1050 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-12-03
А/1049 “Хүүхдийн харшийн сүлд модны наадам” зохион байгуулах тухай 2013-12-03
А/1048 Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-12-03
А/1047 Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-12-02
А/1046 Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-12-02
А/1045 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-12-02
А/1044 Гэр хорооллын хоёрдугаар ээлжийн дахин төлөвлөлтийн тухай 2013-12-03
А/1042 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжлах тухай 2013-12-03
А/1038 Нидерландын Вант Улсад туршлага судлах тухай 2013-12-02
А/999 Нөхөх олговор олгох тухай 2013-11-15
А/998 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2013-11-15
А/997 Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого явуулах тухай 2013-11-15
А/996 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-11-15
А/995 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2013-11-14
А/994 Төсөвт байгууллагын зайлшгүй хэрэгцээтэй газрыг эзэмшүүлэх тухай 2013-11-14
А/993 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-11-13
А/992 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2013-11-11