Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/714 Дүрэм, орон тоо, бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлах тухай 2013-07-24
А/713 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-24
А/712 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасах тухай 2013-07-24
А/711 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-07-23
А/710 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-23
А/709 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-23
А/708 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-23
А/707 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-07-23
А/706 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-23
А/705 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-07-23
А/704 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-23
А/703 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-07-23
А/702 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-07-23
А/701 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-07-23
А/699 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-07-23
А/698 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-07-23
А/697 Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2013-07-23
А/695 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2013-07-23
А/694 Хүн, малын гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2013-07-23
А/693 Тохижилтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-07-23