Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/177 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-17
А/176 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-03-17
А/176 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-03-17
А/175 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-03-17
А/174 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-17
А/173 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-03-17
А/172 Сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах тухай 2014-03-17
А/171 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-17
А/170 Шагнах тухай 2014-03-14
А/169 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-14
А/168 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-03-14
А/167 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-14
А/166 Нийслэлийн Мал хамгаалах сан байгуулах тухай 2014-03-14
А/165 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2014-03-14
А/164 Тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийг нийгэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-03-14
А/163 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-14
А/162 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-03-14
А/161 “Улаанбаатар марафон” Олон улсын гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулах тухай 2014-03-13
А/160 Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-13
А/159 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-03-13