Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1256 Зорилтот бүлгийн өрхүүдэд сайжруулсан түлш олгох тухай 2019-12-02
А/1255 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019-12-02
А/1254 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-12-02
А/1246 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-25
А/1244 Тооллого явуулах тухай 2019-11-25
А/1243 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2019-11-25
А/1242 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2019-11-25
А/1240 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-25
А/1239 Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвүүдийг байгуулах тухай 2019-11-25
А/1238 Нийслэлийн 2019 оны “Шилдэг хүүхэд” шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2019-11-25
А/1236 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-11-22
А/1235 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-11-22
А/1234 Захирамжийн хавсралтыг хүчингүй болгох тухай 2019-11-21
А/1232 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-11-21
А/1231 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019-11-21
А/1230 Боловсрол сургалтын байгууллагын тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-11-21
А/1229 Ерөнхий боловсролын “Монгол-Од” сургуулийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019-11-21
А/1228 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-11-21
А/1227 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-11-21
А/1226 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-11-21