Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/291 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-17
А/289 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-04-15
А/288 Уралдаан зарлах тухай 2014-04-15
А/287 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-04-14
А/286 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-04-14
А/285 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахыг зөвшөөрөх тухай 2014-04-11
А/284 Цэцэрлэг байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014-04-11
А/283 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-11
А/282 Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан Контрактыг дүгнэсэн дүн, эдийн засгийн үр дүнг дээшлүүлэх зорилтот түвшинг батлах тухай 2014-04-11
А/281 Бүгд Найрамдах Австри улсад туршлага судлах тухай 2014-04-09
А/280 Канад улсын Калгари, Ванкүвер хотуудад томилолтоор явуулах тухай 2014-04-09
А/279 Журам шинэчлэн батлах тухай 2014-04-09
А/277 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2014-04-09
А/276 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2014-04-11
А/275 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2014-04-09
А/274 “Өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй байгуулах гүйцэтгэлийн гэрээ, дүгнэх журам, шалгуур үзүүлэлт”-ийг батлах тухай 2014-04-10
А/272 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2014-04-09
А/271 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-08
А/270 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-08
А/268 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-07